Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om stillingen

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus har ledig en fast stilling (100 %) som assisterende fylkeslege i Helseavdelingen. 
 
Helseavdelingen har varierte forvaltningsoppgaver, som å føre tilsyn med virksomheter og helsepersonell, behandle klagesaker og å gi råd/veiledning til både tjenesten og pasienter/brukere/pårørende. Vi har også en utadrettet virksomhet mot helsetjenesten, helsepersonell og sentrale myndigheter. 

Vi er en tverrfaglig sammensatt avdeling med rundt 125 medarbeidere. 
Helseavdelingen består av seksjoner som jobber med spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste og utviklingsoppgaver fordelt på våre tre kontorer i Moss, Drammen og Oslo.
Den ledige stillingen er tilknyttet arbeidsoppgaver opp mot spesialisthelsetjenesten, og med hovedkontorsted Oslo.  

Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglige vurderinger i rettighetssaker og tilsynssaker
 • Behandle klager på vedtak om tvungen behandling etter psykisk helsevernloven § 4-4
 • Råd og veiledning til brukere og tjenesteytere
 • Delta i planlagt tilsyn/systemrevisjoner
Arbeidsområdene kan endre seg og andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov.  

Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
I tillegg er det ønskelig med følgende kvalifikasjoner og personlige egenskaper
 • Bred klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten, både somatikk og psykiatri
 • Kjennskap til offentlig forvaltning generelt, og helseforvaltningen spesielt, er en fordel
 • Evne å arbeide målrettet med god fremdrift
 • Gode samarbeidsevner og er fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til å trives i et hektisk arbeidsmiljø og bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Gode IKT/digitale ferdigheter
Vi verdsetter evnen til å tenke helhetlig, anerkjenne tverrfaglighet og å forstå betydningen av gjensidig tillit i arbeidsutførelsen og rollen.
Personlig egnethet vil bli tillagt vekt ved tilsetting.

Vi kan tilby

Spennende arbeidsoppgaver i Norges største statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med engasjerte kolleger i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Vi er registrert utdanningsinstitusjon for spesialisering i samfunnsmedisin.
Vi har også ansattgoder som: 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Mulighet for fleksible arbeidsformer etter en individuell vurdering
 • Tilgang til treningsfasiliteter og trening i arbeidstiden 
 • Pensjons- og boliglånsordninger i Statens Pensjonskasse
Stillingen lønnes som assisterende fylkeslege (kode 0774) i lønnsspennet kr 870 900 til 966 300 (ltr. 80 – 84), avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.


Har du spørsmål?
Ønsker du nærmere opplysninger om stillingene, ta gjerne kontakt med Helseavdelingen på telefon 22 00 35 11 og gi beskjed til serviceteamet. Telefonen er betjent mandag til fredag mellom kl. 09:00-11:00 og kl. 12:00-14:00.

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 12. august 2024
Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.
Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Statsforvaltereren i Oslo og Viken
Kontaktperson
Navn: Serviceteamet
Telefon: 22 00 35 11
Arbeidssted
Stensberggata 27
0170 OSLO
Søk på stillingen