Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Drøbak legesenter består i dag av to leger, og utvider nå sin praksis til å inkludere tre leger. Det er nå ledig fastlegehjemmel i selvstendig næringsdrift ved det veletablerte og velfungerende Drøbak legesenter. 

Opprettelsen av en ny fastlegehjemmel i selvstendig næringsdrift, innebærer overtakelse av 500 pasienter fra de to eksisterende praksisene. Disse pasientene har tidligere blitt ivaretatt av to høyt kvalifiserte og erfarne allmennleger. Det forventes at listelengden økes etter nærmere avtale.

Legesenteret
Legesenteret har to årsverk med svært kompetente og erfarne helsesekretærer, og bruker det skybaserte journalsystemet WebMed. Legene opererer som selvstendig næringsdrivende under en intern samarbeidsavtale som regulerer praksisens drift. 

Senteret er en stabil og meget velfungerende legepraksis. Drøbak legesenter har sentral beliggenhet, godt egnede, lyse og trivelige lokaler med nærhet til kollektivtransport, butikker og boligområder. Det er godt med parkeringsplasser tilknyttet legesenteret. Senteret er populært blant befolkningen og har god pasienttilgang. Du vil få meget hyggelige og gode kolleger.  

Frogn kommune har en god og stabil fastlegeordning med 13 fastleger fordelt på 6 legekontorer. Sykehjem ivaretas av kommunalt ansatte leger. KAD og legevakt er ivaretatt av Follo medisinske senter i Ski/Nordre Follo. Legevaktsarbeid er frivillig for våre fastleger. 

Gode muligheter for spesialisering i allmennmedisin 
Frogn Kommune er registrert utdanningsvirksomhet i allmennmedisin. For deg som ikke er ferdig spesialist i allmennmedisin vil det være mulighet for å tegne ALIS-avtale med kommunen. Kommunen søker tilskudd for deg som er i utdanningsløp, og følger opp på en god måte. 
 
Arbeidsoppgaver f.t.
  • Allmennmedisinske oppgaver som er tillagt fastlege, praksis som selvstendig næringsdrivende. 
  • Drift av legesenteret i samarbeid med de to andre legene. 
  • Deltakelse i kommunalt legevaktsarbeid hvis ønskelig. Det er foreløpig ikke tiltenkt kommunale arbeidsoppgaver tilknyttet hjemmelen.  
Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege, uten begrensninger. 
  • Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon 
  • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering er ønskelig. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin, må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering etter egen avtale med kommunen. 
  • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. 
Vi tilbyr
  • Oppstart i veletablert legekontor. 
  • Egnede lokaler med alt utstyr som man har behov for i en vanlig allmennlegepraksis: lab med vanlige fasiliteter, spirometri, 24 timers BT mulighet, EKG, cryo, kauterisering, eget rom for gynekologisk undersøkelse og skiftestue. 
  • Tilrettelegging og oppfølging for ALIS 
I tråd med bestemmelsene i Helsepersonell-loven § 20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.
 
Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler, som går frem av lov, forskrift og avtaler. Øvrige vilkår forhandles direkte med gruppepraksisen i tråd med sentrale avtaler.  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Frogn kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hans Haga Hopland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 458 73 469
E-post: Hans.Hopland@frogn.kommune.no
Navn: Maria Granås Martinsen
Tittel: Avdelingsleder kommunehelsetjenesten
Telefon: 415 70 397
E-post: maria.martinsen@frogn.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
DRøbak legesenter
Dyrløkkeveien 15
1448 DRØBAK
Søk på stillingen