Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling for klinisk farmakologi er del av Laboratoriemedisinsk klinikk ved St. Olavs hospital, og har ca. 80 ansatte fordelt på leger, kjemikere, farmasøyter, bioingeniører og administrative stillinger. Avdelingen er lokalisert i splitter nye lokaler i Teknostallen, noen minutters gange fra sykehusområdet. Rundt 10 spesialister i klinisk farmakologi og 2-3 leger i spesialisering har sitt virke helt eller delvis ved avdelingen. De fleste legene er tilsatt i seksjon medisin.

Avdelingen utfører analyser innenfor områdene terapimonitorering (måling av legemiddelkonsentrasjon), farmakogenetikk, rusmiddeldiagnostikk, klinisk toksikologi og rettstoksikologi. Laboratoriet har et bredt analyserepertoar og mottar prøver både fra egen helseregion og fra resten av landet. Legene ved avdelingen driver utstrakt rådgivning og fortolkning av analysesvar, herunder også sakkyndigarbeid for politi, barnevern og rettsvesen. Legene inngår i telefonvaktordning, oftest betjent av en lege i spesialisering på dagtid, med spesialist som bakvakt. 

Avdelingen har over tid satset på samfunnsfarmakologi, bl.a. med å bidra til økt farmakologikunnskap blant helsepersonell, og arbeider aktivt for økt legemiddelsikkerhet, både i sykehus og i primærhelsetjenesten. Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP) er et tilbud til fastleger om kunnskapsoppdatering innen utvalgte terapiområder, og drives i samarbeid med RELIS Midt-Norge (regionalt legemiddelinformasjonssenter), som er en del av avdelingen.

Avdelingen har oppgaver innen undervisning, forskning og utvikling. Flere av legene har bistillinger ved NTNU. Vi driver en omfattende forskningsvirksomhet, og er involvert i 20-25 fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner årlig. Flere av legene sitter også i regionale og nasjonale råd og utvalg som arbeider med rus- og legemiddelrelaterte problemstillinger.

Det legges stor vekt på kvalitetsarbeid. Avdelingen er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 15189:2012.

Helse Midt-Norge ønsker at de ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre fravær fra arbeidslivet.

Avdelingen lyser samtidig ut en overlegestilling. Dersom denne fylles ved internt opprykk, kan det bli aktuelt å tilsette to leger i spesialisering. 

Oppstart vil være fra 01.09.2024, eller etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver er beskrevet i avdelingens program for spesialistutdanning i klinisk farmakologi
 • Delta i avdelingens rutineoppgaver, inklusive fortolkning av legemiddel- og rusmiddelanalyser, samt betjening av vakttelefon
 • Mulighet for å delta i undervisning og annen utadrettet aktivitet rettet mot helsepersonell i regionen
 • Mulighet for deltakelse i forskningsprosjekter

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1-tjeneste 
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig (annet skandinavisk språk kan være tilstrekkelig)
 • Tidligere arbeidserfaring innenfor fagfeltet klinisk farmakologi vektlegges
 • Klinisk erfaring, spesielt fra psykiatri, nevrologi, pediatri, indremedisin eller allmennmedisin, vektlegges
 • Forskningserfaring kan vektlegges 
 • Personlige egenskaper vektlegges

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement
 • Samarbeidsvilje
 • Positiv innstilling
 • Evne til å arbeide målrettet og selvstendig
 • Må bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå
 • God veiledning og supervisjon
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode kontorplasser i helt nye lokaler
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Arne Helland
Tittel: Overlege
Telefon: 90047294
E-post: arne.helland@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon Medisin, klinisk farmakologi, St. Olavs hospital
Professor Brochs gate 14
7030 Trondheim
Søk på stillingen