Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
I Karmøy er det flere muligheter for deg som ønsker å jobbe som fastlege. Det kan også være mulig med vikaravtale etter ordinære vilkår i ledige hjemler dersom du ønsker å prøve yrket som fastlege for en periode. 

Vi har 30 fastlegehjemler fordelt på 9 legesenter. 7 av legesentrene driftes privat og 2 driftes av kommunen. Alle legekontorene har gode lokasjoner med dyktige og erfarne helsepersonell.

Vi tilbyr:
  • ALIS/spesialisering innen allmennmedisin for leger som inngår avtaler for 3 måneder eller mer 
  • Oppstartstilskudd på 400.000 kroner i næringsdrift der legen overtar hjemmel/praksis fra annen lege
  • Økt grunntilskudd i 0-hjemmel/nyopprettet hjemmel opp til 800 pasienter
  • Praksiskompensasjon inntil 10 dager for leger i næring ved egen/barns sykdom
  • Bonusavtale for leger i fastlønnet stilling - 60% av helfo-refusjonene over 50.000,- kroner 

Hvis du er interessert og ønsker å høre mer, ta kontakt med Margareth Stokke Tangen tlf. 98434405. Send gjerne en SMS i forkant.

Søkere blir vurdert fortløpende til både leger i næring og til kommunale stillinger.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Karmøy kommune
Kontaktperson
Navn: Margareth Stokke Tangen
Tittel: Sektorsjef helse og velferd
Telefon: 98434405
E-post: msta@karmoy.kommune.no
Arbeidssted
Legekontor på Haugalandet
Statsråd Vinjesgate 25
4250 KOPERVIK
Søk på stillingen