Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo. Avdelingen består av 7 seksjoner og har et variert behandlingstilbud med poliklinikk, rusakuttmottak, avgiftning og døgnbehandling. Avdelingen har i tillegg til sin egen forskningsseksjon et etablert samarbeid med Universitetet i Oslo og Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker er landets største ruspoliklinikk. Vi gir tilbud om vurdering, utredning og behandling til personer over 15 år med rusmiddelproblemer og til deres pårørende. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er en del av dette tilbudet. Vi tilbyr også behandling til personer med problematisk bruk av anabole steroider og spill. Vårt behandlingstilbud er tverrfaglig med samtidig fokus på psykiske, fysiske og sosiale utfordringer. Vi har et nært samarbeid med førstelinjen og annen spesialisthelsetjeneste.

Legemiddelassistert skadereduserende substitusjonsbehandling i Oslo (LASSO) er et poliklinisk lavterskeltiltak for personer med opioidavhengighet. Målgruppen er personer med høy risiko for helseskade og død som er i en så vanskelig livssituasjon at det ordinære hjelpeapparatet ikke når frem. En målsetning med LASSO er å bidra til at det etableres en kontakt med det ordinære hjelpeapparatet på kortere eller lengre sikt. Siden oppstarten i 2010 har omtrent 850 personer startet med substitusjonslegemidler i regi av LASSO. LASSO er et samarbeid mellom Oslo kommune og Oslo universitetssykehus (OUS). Den aktuelle stillingen ansettes i Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker i OUS, og vil jobbe i team med helsefaglige ansatte i Oslo kommune. LASSO er lokalisert i Dalsbergstien Hus på Bislett.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig ansvar for pasienter i LASSO
 • Utredning og behandling av rus- og avhengighetslidelser, psykiske lidelser samt ivaretakelse av somatisk helse i tråd med pasientforløp for TSB, pasientforløp for somatisk helse og levevaner, samt gjeldende retningslinjer
 • Deltagelse i videreutvikling av pasienttilbudet i nært samarbeid med både teamet, Oslo kommune og spesialisthelsetjenesten
 • Veiledning av leger i spesialisering 
Kvalifikasjoner
 • Cand. med. med norsk offentlig godkjenning
 • Norsk godkjent autorisasjon som lege
 • Primært ønsker vi spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, allmennmedisin eller psykiatri, men andre spesialiteter er også aktuelle
 • LIS i sluttfasen av spesialiseringsforløp oppfordres også til å søke
 • Vi ønsker søkere med variert klinisk erfaring og interesse for fagfeltet
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk er en nødvendighet
Personlige egenskaper
 • LASSO er et samarbeidsprosjekt mellom spesialisthelsetjeneste og kommune hvor man jobber sammen i et team - dette fordrer gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Som lege på LASSO vil du være eneste lege i teamet og det fordrer at du er faglig trygg og trives med selvstendig legearbeid 
 • Vi ønsker også at du har god arbeidskapasitet og er strukturert
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Dagarbeid. Vaktordning HABIO (Prøveprosjekt med heroinassistert behandling) hver 4. helg, kun dagtid p.t.
 • Et spennende utviklingsarbeid i et godt tverrfaglig miljø
 • God muligheter for kurs og videreutdanning
 • Mulighet for deltagelse i forskningsprosjektet "Medikamentvalg på lavterskeltiltak" i regi av forskningsseksjon Rusforsk
 • Samarbeid og kompetanseutveksling med erfarne kolleger innen rus- og avhengighetsmedisin og tilknytning til et stort tverrfaglig miljø i Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker
 • Lønn etter avtale 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Kjersti Anne Ulstein
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver/Overlege
Telefon: +4741226162
Navn: Tone Merete Småvik
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +4791186855
Arbeidssted
Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image