Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Helse Sør-Øst RHF har avtale med ca 950 legespesialister og 
psykologspesialister gjennom avtalespesialistordningen. 
Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge - for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF.  

Avtalehjemmelen er ledig for snarlig tiltredelse.
Ved etablering av avtalepraksis skal denne drives i velegnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen samlokaliserer seg med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell. 

Avtalepraksis drives som selvstendig næringsvirksomhet og i samsvar med Rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den Norske Legeforeningen, samt til enhver tid gjeldende lovverk og forskrifter. Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd jf. Rammeavtalens § 9. Legen må inngå avtale med Helfo om utbetaling av trygderefusjoner.    

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i fagområdet; hudsykommer (HPR-nummer skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» )  
 • Relevant og bred poliklinisk erfaring vektlegges
 • Du bør ha minimum 2 års relevant poliklinisk erfaring fra norsk offentlig helsevesen etter spesialistgodkjenning i fagområdet hudsykdommer
 • Erfaring med undersøkelse og behandling av barn
 • Kommuniserer og formidler godt på norsk, både skriftlig og muntlig 
 • Bør ha god kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis  
 • Bør ha god kjennskap til- og erfaring fra norsk offentlig helsevesen 
 • Ønskelig med erfaring fra avtalepraksis eller som selvstendig næringsdrivende

Personlig egnethet
 • God motivasjon for å drifte avtalepraksis  
 • Reflektert og god rolleforståelse
 • Punktlighet og evne til å arbeide systematisk, organisert og selvstendig  
 • Fleksibel, løsningsorientert og med gode samarbeidsevner

Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet. Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse. 

Tildelingen er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven, og søkere gjøres oppmerksom på at parter i saken kan få innsyn i søknader og sakens dokumenter.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Kari Iren Austad Borge
Tittel: Spesialrådgiver - adm
Telefon: 94824490
E-post: Kari.Iren.Austad.Borge@helse-sorost.no
Navn: Mona Harby
Tittel: Teamleder HR
Telefon: 94824490
E-post: mona.harby@helse-sorost.no
Arbeidssted
,
0184 OSLO
Søk på stillingen