Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Lindesnes kommune har totalt 26 fastlegehjemler og flere kommunale legestillinger og vi lyser nå ut flere vikariater som legevikar eller fastlegevikar, av ulik varighet. 
Vi ønsker å være en kommune hvor det er godt å være lege og jobber aktivt med å forme fremtidens legetjeneste. Kommunen har utformet og vedtatt en plan for legetjenester med gode vilkår for leger/fastleger som kan velge mellom næringsdrift eller fast tilsetting som fastlønnet. Vi er opptatt av å legge til rette for gode spesialiseringsløp for allmennleger, og kommunen er godkjent utdanningsvirksomhet i allmennmedisin.
Tre av kommunens fem legesentre er kommunalt drevet. Alle fem legesentrene er godt utstyrte. Ledelse og administrasjon av de tre kommunale legesentrene ivaretas av avdelingsleder for legetjenester.

Arbeidsoppgaver:
 • Fastlegepraksis/kommunale legeoppgaver etter gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk.
 • For fastlegevikarer er det en plikt til deltagelse i legevakt som er lokalisert i Mandal. Det er for tiden lav vaktbelastning. 
 • Kommunen kan pålegge inntil 7,5 t kommunal bistilling per uke i henhold til rammeavtalen.
 • Legen vil inngå i kommunens beredskapsordning for nødnettradio på dagtid (daglegevakt på ukedager).
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Det er en fordel med godkjent norsk turnustjeneste/LIS1.
 • Beherske norsk både skriftlig og muntlig på min. dokumentert B2 nivå. Andre skandinaviske språk kan være aktuelle. 
 • Gode datakunnskaper
Personlige egenskaper:
 • Interesse for allmennmedisin.
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter.
 • Interesse for å delta i utviklingsarbeid vil bli vektlagt. 
 • Kompetanse, erfaring, fleksibilitet og personlig egnethet vektlegge
Vi tilbyr:
Lindesnes kommune er en attraktiv kommune å bo og arbeide i som har kort avstand til nabokommunen Kristiansand, Sørlandets "hovedstad". Kommunen har et rikt kultur og foreningsliv, både i Mandal by og ellers i kommunen. Her finner du flotte naturområder fra hav til hei som gir gode muligheter for et aktivt liv i alle aldre.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lindesnes kommune
Legetjenester
Kontaktperson
Navn: Heidi Henanger Haven
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 48994753
E-post: heidi.henanger.haven@lindesnes.kommune.no
Arbeidssted
Legesentre i Lindesnes
Halseveien 5
4517 MANDAL
Søk på stillingen