Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ålesund kommune lyser ut fastlegehjemmel på Moa legesenter med en veletablert pasientliste på 800 pasienter. 
Moa legesenter består i dag av 4 fastlegehjemler. Det er et godt arbeidsmiljø med stort fokus på samarbeid og fagutvikling med et tett samarbeid med hjelpepersonell på legesenteret. Det er planlagt utvidelse av Moa legesenter høsten/vinteren 2024 og legesenteret vil da bestå av 6 fastlegehjemler og en LIS1. 
Liste: 800 pasienter 
Journalsystem: CGM
Ettersom dette er et kommunalt legesenter kan du velge mellom fastlønn med provisjon eller selvstendig næringsdrift.
Ålesund kommune er godkjent utdanningsvirksomhet og du vil få tilbud om ALIS-avtale og vi kan legge til rette for at du får gjennomført læringsaktivitetene underveis. 
Vilkår for overdragelse av hjemmelen blir avtalt med Ålesund kommune etter retningslinjer.
Det vil være mulighet for tilplikting av offentlig arbeid på inntil 20% stilling med minimum 6 mnd varsel etter avtale mellom Ålesund kommune og lege.

Arbeidsoppgåver
 • Oppgaver og ansvar i henhold til lover, forskrifter og avtaleverk

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1 i Norge
 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • God kunnskap om norsk lovverk
 • Gode språkkunnskaper i norsk muntlig og skriftlig
 • Overtagelse av fastlegehjemmel krever tilfredsstillende politi- og tuberkulinattest
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlege eigenskapar
 • Interesse for å bidra inn i utvikling og drift av legesenteret
 • Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid med fokus på pasientsikkerhet
 • Evne til å jobbe i team
 • Evne til fleksibilitet
 • Godt humør og positiv fremtoning
 • God arbeidskapasitet

Vi tilbyr
 • Ålesund kommune er godkjent utdanningsvirksomhet og du vil få tilbud om ALIS-avtale og veileder. Vi vil legge til rette for at du får gjennomført læringsaktivitetene underveis og samarbeider tett med deg i din spesialisering i allmennmedisin. 
 • Godt arbeidsmiljø og et sterkt faglig miljø
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Maria Øvergård Vike
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 99323217
E-post: maria.overgard.vike@alesund.kommune.no
Navn: Lisbeth Anita Løvoll
Tittel: Rådgjevar fastlegeordninga og ALIS-koordinator
Telefon: 917 43 615
E-post: lisbeth.anita.lovoll@alesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlegehjemmel Moa Legesenter
Arbeidssted
Moa legesenter
Vestmoa 6
6018 ÅLESUND
Søk på stillingen