Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter LIS i 100% fast stilling som vi ønsker å dele 50/50 mellom avdelingene for spiseforstyrrelser og familiebehandling
Du få muligheten til å jobbe med varierte og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig og inspirerende arbeidsmiljø i begge avdelingen.

Hvem vi ser etter:  
Vi ser etter en LIS med stort engasjement, gode samarbeidsevner og med bredt interessefelt.

Arbeidsoppgaver:
Som ansatt ved avdeling vil du være en del av et tverrfaglig miljø med engasjerte og motiverte medarbeidere som liker å jobbe i team. På avdelingene vil du inngå som behandler, gjennomføre psykoterapi, utredninger og diagnostisering samt ha medisinsk ansvar.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper: 
Vi ønsker oss en kollega som ønsker å jobbe målrettet og resultatorientert. Du viser interesse for faglig utvikling, og er en pådriver for delingskultur. Du er en positiv bidragsyter til både det sosiale og faglige arbeidsmiljøet, og har kunnskap om egne holdninger og handlinger i møte med andre. Du må ha god norsk språk- og kulturforståelse. Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Avdeling for spiseforstyrrelser: Avdelingen har 15 plasser for voksne pasienter med ulike spiseforstyrrelser. I tillegg har vi inntil fire plasser for ungdom ned til 15 år med spiseforstyrrelser, der terapien inngår i en familiebasert terapiretning. Pasientene har hatt langvarige spiseforstyrrelser der behandling lokalt ikke har gitt tilstrekkelig effekt. De har ofte komorbide lidelser som medfører utfordringer i diagnostikk og behandling. Vi har et godt faglig behandlingsmiljø med høy kompetanse innen fagfeltet. Vår behandling er basert på to modeller for spiseforstyrrelser, kognitiv atferdsterapi og selvmedfølelsesfokusert terapi. Stillingen inngår i et tverrfaglig team med selvstendig ansvar for individualterapi, ulike gruppeterapier og somatisk oppfølging. Behandlingen har basis i integrerte modeller med ulike strukturerte terapiøkter. Disse er faglig forankret i kognitiv terapi, systemteori og traumeteori. Miljøterapi står sentralt. Vi har fokus på forbedring og endring av behandling til målgruppene. 

Avdeling for familiebehandling har et godt faglig behandlingsmiljø, med høy kompetanse innen fagfeltet for familieterapi og systemisk tilnærming. Behandlingen har en integrativ ramme hvor helheten er i fokus, med emosjonsfokusert parterapi som spesifikk modell. Familiene er innlagt i 10-12 uker og bor i egne hus på området. Tilnærmingen til behandlingen er emosjonsfokusert i alle ledd, også i barnehage og skole. Sentrale elementer i behandlingsprogrammet er par- og familieterapi, miljøterapi, undervisning, gruppesamtaler, utrykksterapi og fysisk aktivitet. Hvert behandlingsforløp tilpasses behovene hos den enkelte familie og i henhold til den enkeltes behandlingsplan, innenfor avdelingens rammer.
Avdelingene har tett samarbeid med Forskingsinstituttet på Modum Bad. Modum Bad er en foregangsinstitusjon som kontinuerlig utvikler tjenestetilbudet i tråd med ny kunnskap og faglig forståelse. Vi vektlegger verdier som kvalitet, samarbeid og pasientfokus, og sammen skaper vi et arbeidsmiljø som er preget av faglig dyktighet og et sterkt kollegialt fellesskap. 

Hva vi tilbyr: 
Modum Bad tilbyr et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med utfordrende oppgaver og muligheter for faglig utvikling. Vi tilbyr lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsordninger, tilgang til hytte for personalet, mulighet for trening i arbeidstiden og andre velferdstiltak. LIS inngår i 7-delt forvaktsturnus. Undervisningen for LIS foregår i samarbeid med Vestre Viken HF og foregår på psykiatrisk avdeling Blakstad. Det er satt av en dag pr. uke til undervisning og fordypning for LIS leger.
Ønsker du spesialiseringsløp i psykiatri? Les mer her: https://www.modum-bad.no/jobb/
Og du har kanskje hørt om vårt nyeste forskingsprosjekt?
https://www.modum-bad.no/milliongave-til-modum-bad/

Søknad:
Vi ber om at du søker elektronisk. Kopier av vitnemål og attester legges frem ved intervju. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Modum bad
Avdeling for spiseforstyrrelser/ Familiebehandling
Kontaktperson
Navn: Johan Dahl
Tittel: Psykiater/ avdelingsleder
Telefon: 40029395
E-post: johan.dahl@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Modum Bad
Badeveien 287
3370 VIKERSUND
Søk på stillingen