Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kvinneklinikken utlyser en 100% fast overlegestilling ved Seksjon for generell gynekologi.

Seksjon for generell gynekologi har både generell gynekologisk virksomhet, med bredt tilbud av poliklinisk kirurgi og minimalt invasiv kirurgi, og i tillegg er vi langt fremme innen urogynekologi.

Bred erfaring i faget generelt er ønskelig, og spesielt kompetanse innen generell gynekologi samt vitenskapelig aktivitet og forskningserfaring vil bli vektlagt. Vi deltar aktivt i utdanning av leger i spesialisering og sykepleiere, og ved behov må den som tilsettes delta i undervisningen av medisinske studenter.  
Den som tilsettes må kunne delta i arbeid utenom egen seksjon hvis det er behov for det. Stillingen inngår i det gjeldende vaktsystem ved Kvinneklinikken. Den som tilsettes må være villig til å arbeide ved Kvinneklinikkens enhet ved Orkdal sjukehus og ved Spesialistpoliklinikken ved Fosen DMS. Fosen Helse har et spesialisthelsetilbud underlagt St.Olavs hospital. Tjenestetilbudet er av samme kvalitet og drives etter samme prinsipper som sykehusets øvrige poliklinikker. Reise og evt. overnattingsutgifter til Fosen Helse dekkes etter vanlig reiseregulativ, og reisetid regnes som arbeidstid.

Kvinneklinikken har lokal- og regionfunksjoner for Trondheim og tidligere Sør-Trøndelag fylke, regionfunksjon for Helse Midt-Norge, og er en del av det integrerte universitetssykehuset, særlig ved Det medisinske fakultet, Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet – NTNU. Kvinneklinikkens leger er delt i fem seksjoner; Føde-/ barselseksjonen, Senter for fostermedisin, Seksjon for gynekologisk kreft, Seksjon for generell gynekologi og Fertilitetsseksjonen. Det er felles vaktordning for leger med LiS i primærvakt og overleger i sekundær - og tertiærvakt. Primær- og sekundærvakt har tilstedevakt hele døgnet, mens tertiærvakten har hjemmevakt om natten. 

Dersom ansettelsen fører til intern rotasjon som gir annen ledighet kan det bli aktuelt å tilby tilsetting i vikariater. Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner. Tiltredelse etter avtale    

Arbeidsoppgaver

 • Kirurgi
 • Poliklinikk
 • Vurdering av henvisninger
 • Visittgang
 • Veiledning og undervisning av leger i spesialisering
 • Mottak av pasienter tiltrengende øyeblikkelig hjelp
 • Særlig oppfølging av, og ansvar for driften ved Fosen spesialistpoliklinikk
 • Om nødvendig, må den som tilsettes delta i undervisning av medisinske studenter 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i gynekologi og obstetrikk
 • Bred klinisk erfaring ønskelig
 • Erfaring innen fagfeltet generell gynekologi
 • Interesse for forskningsaktivitet og undervisning
 • Behersker norsk for muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Gode dataferdigheter

Dersom søkeren har spesialistgodkjenning fra annet land enn Norge må det søkes om norsk autorisasjon.
Lege med norsk autorisasjon og utenlandsk spesialistgodkjenning som er anerkjent etter avtale om gjensidig godkjenning, jf. helsepersonelloven § 52, har etter søknad rett til spesialistgodkjenning i henhold til avtalen.

Personlige egenskaper

 • Strukturert, selvstendig og nøyaktig
 • Takle høyt arbeidstempo
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Ingrid Volløyhaug@stolav.no
Tittel: seksjonsoverlege
Telefon: +47 72558255
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kvinneklinikken
Olav Kyrres gt. 11
7030 TRONDHEIM
Søk på stillingen