Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Er du ferdig med første del av LIS-tjenesten og ønsker å jobbe i et engasjert, sosialt og spennende miljø?

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling  er godkjent som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering. Vi har totalt 20 stk. stillinger innen psykiatri og 2 stk. stillinger innen rus og avhengighetsmedisin. Sykehus Telemark HF er å anse som et mellomstort akuttsykehus og derfor meget egnet og attraktivt med tanke på utdanning av leger i spesialisering. Vi har et høyt fokus på godt arbeidsmiljø samt  gode etablerte og strukturerte utdanningsløp for våre leger i spesialisering.

Flere av våre LIS er ferdig med sin spesialistutdanning innen psykiatri, og går over i faste overlegestillinger ved klinikken. I den forbindelse lyser vi ut 5 stk. 100% stillinger, fast. 

Tiltredelse snarest, eller etter avtale. 

Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden.  Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679).

Arbeidsoppgaver

 • Utrede, vurdere, diagnostisere og behandle akutte og kroniske psykiske lidelser
 • Samarbeid med aktuelle instanser og pårørende
 • Delta i fag- og kompetanseutvikling
 • Kompetansedeling, bidra til internundervisning
 • Jobbe selvstendig og samarbeide med andre behandlere i tverrfaglige team og med kommunale instanser
 • Delta i forvaktsordningen, for tiden 14-delt vaktordning med 2-delt vaktdøgn
 • Følge utdanningsforløp med undervisning, veiledning mm.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS 1 tjeneste i Norge eller tilsvarende
 • Evne til å uttrykke deg godt på norsk, eller annet skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig.
 • Erfaring fra psykiatri/rusbehandling/barn og ungdom er ønskelig
 • Tidligere sykehuspraksis er å anse som en fordel
 • Gode datakunnskaper, gjerne erfaring fra DIPS journalsystem
 • Politiattest 

Personlige egenskaper

 • Kommuniserer åpent og tydelig 
 • God til å lytte og skape gode relasjoner 
 • Trygg på deg selv til å arbeide selvstendig, men også gode samarbeidsevner til å jobbe i tverrfaglige team
 • Målrettet og strukturert
 • Fleksibel og høy arbeidskapasitet
 • Interesse for fagfeltet
 • Bidrar positivt til et faglig og godt psykososialt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet  vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et godt fagmiljø med store muligheter for læring og kompetanseutvikling
 • Fast avsatt tid til fordypning
 • Strukturert ukentlig undervisningsopplegg
 • Veiledning av erfarne overleger
 • Permisjon til kurs ihht spesialistutdanningens krav
 • Kurs i regi av egen fagseksjon
 • En spennende, utfordrende og variert jobb
 • Engasjerte og dyktige kollegaer
 • Konkurransedyktig lønn
 • Meget god pensjonsordning i KLP, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Mulighet for personalbolig og personalbarnehage
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag, kunstforening, quiz-kvelder og gode avtaler som medlem av Den norske turistforeningen (DNT)
 • Nærhet til vakker natur, fjell og sjø. 

Spennende fagmiljø i utvikling
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har ansatt 2 stk. overleger med doktorgrad. Ved interesse for forskning, er det mulighet for samarbeid med etablerte forskningsmiljøer. Vi har ansatt psykoterapiveiledere innen psykodynamisk psykoterapi, kognitiv terapi og gruppeterapi, og klinikken kan legge til rette for utdanning og veiledning innen kognitiv terapi.   

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Nina Nysted
Tittel: Leder for leger i spesialisering
Telefon: 90124226
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, leger, Sykehuset Telemark HF
Ulefossvegen 55
3710 Skien
Søk på stillingen