Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker deg som er lege i spesialisering, og som ønsker å jobbe med et spennende fag i rivende utvikling ved en avdeling med godt arbeidsmiljø.

Avdeling for patologi dekker patologitjenester for hele Trøndelagsregionen, samt avansert
diagnostikk for hele Midt-Norge. Avdelingen har innført digital diagnostikk og er del av en nasjonal
infrastruktur for presisjonsdiagnostikk (InPreD) innen kreftfeltet. Faget er i rivende utvikling, både innenfor tradisjonell diagnostikk, molekylære metoder og tekniske nyvinninger, herunder etablering og bruk av kunstig intelligens. Avdelingen dekker behovet for obduksjonstjenester i
regionen og er godkjent som utdanningsinstitusjon i patologi for hele
spesialistutdanningen. Avdelingen er inndelt i fem seksjoner, tre
laboratorieseksjoner, en medisinsk seksjon og en seksjon for obduksjon.

Seksjon medisin er den største seksjonen ved Avdeling for patologi og har ansvar for løpende diagnostikk og samhandler tett med kliniske miljøer i og utenfor sykehuset. Ansatte ved seksjonen bidrar også med forskningsaktivitet og undervisning i samarbeid med NTNU. Det er fast arbeidstid mandag til fredag, og ingen vaktordning. Avdelingen har et eget laboratoriedatasystem, Sympathy fra TietoEvry. 

Avdeling for patologi er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere.

Vi har nå ledig en fast stilling og ett vikariat av 1 års varighet. Stillingene er ledig omgående.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene følger av utdanningsprogram for spesialistutdanning i patologi. Den som ansettes må delta i avdelingens løpende rutineoppgaver, herunder makrobeskjæring av preparater, histologiske undersøkelser med tilhørende spesialundersøkelser, frysesnitt, cytologisk diagnostikk og obduksjon. Det forventes aktiv deltakelse i avdelingens internundervisningsprogram. 

Kvalifikasjoner

 • Dokumentert gjennomført LIS1-utdanning 
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Svært gode norskkunnskaper og formidlingsevne, skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og til fellesskapets beste
 • Gode samarbeidsevner
 • Beslutningsdyktig, evne til å arbeide effektivt
 • Engasjert og målbevisst
 • Endringsvillig
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • Individuelt utdanningsprogram med personlig veileder
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Gode bank, pensjons og forsikringsordninger
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Marianne Brekke
Tittel: Overlege patologi
Telefon: +47 72573317
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon Medisin, patologi, St. Olavs hospital
Erling Skjalgssons gate 1
7030 Trondheim
Søk på stillingen