Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Barne- og ungdomsklinikken er en del av et universitetssykehus med lokal, regional og delvis landsfunksjon for behandling og pleie av barn og ungdom i aldersgruppen 0-16/18 år. Klinikken ivaretar et bredt fagområde med et tverrfaglig behandlingsmiljø. Klinikken består av følgende avdelinger/seksjoner: Nyfødt intensiv, Barn intensiv,
Barn medisin, infeksjon og nevrologi, Barn kreft- og blodsykdommer, Barn poliklinikk, Pasientmottak, Barn ortopedi, Barn kirurgi og Habiliteringstjenesten for barn og unge.

Ved barne- og ungdomsklinikken er det ledige engasjementer som lege i spesialisering i barnesykdommer.

Arbeidsoppgaver

 • Den som tilsettes vil delta i avdelingens regulære utdanningsprogram for leger i spesialisering barnesykdommer
 • LIS inngår i rotasjon mellom klinikkens ulike avdelinger og seksjoner. Det forutsettes deltagelse i vaktordning.
 • Den som tilsettes må om nødvendig delta i undervisning av medisinske studenter.
 • Den som tilsettes skal følge vanlig LIS-rotasjon og utdanningsplan.
 • Stillingen kan også være aktuell for allmennleger som er under spesialisering og som ønsker å gjennomføre tjeneste på sykehus.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og fullført LIS1 
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt
 • Akademisk kompetanse vil bli vektlagt
 • Gode muntlige og skriftlige norsk-kunnskaper
 • Det vil bli krevd politiattest av den som ansettes, jf Helsepersonelloven 20a

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet, herunder gode samarbeidsevner vektlegges

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Kjersti Bæverfjord
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72576567
E-post: kjersti.beverfjord@stolav.no
Navn: Hester Rijkje Berger
Tittel: seksjonsleder
Telefon: +47 72821178
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsklinikken - Avdeling barnemedisin Leger, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gate 11
7030 Trondheim
Søk på stillingen