Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Klinikk for akutt- og mottaksmedisin har ledig 100% fast stilling som LIS 3-lege med oppstart medio september.

Som LIS3 i Akutt- og mottaksmedisin jobber du med hele bredden av pasienter som kommer inn via akuttmottaket. Vi utreder og behandler pasienter med akutte og subakutte problemstillinger, og samhandler med hele den akuttmedisinske kjeden. Vi har stort fokus på prosedyrer, ultralyd og å utvikle din kompetanse som fremtidens akuttmedisiner. Som i alle nye spesialiteter vil du jobbe i et dynamisk arbeidsmiljø og et ungt fagmiljø i konstant utvikling. Personlige egenskaper som tilpasningsdyktighet og en interesse av høyt arbeidstempo vil komme godt med. Her får du være med når det skjer, og strekke deg faglig og personlig. 

Klinikk for akutt- og mottaksmedisin har ambisjon om å inneha et ledende og framtidsrettet
læringsmiljø i den akuttmedisinske kjeden. Fokuset er rettet mot høyt faglig
nivå, tjenesteutvikling, forskning og samhandling til det beste for pasientene.
Akutten ivaretar omtrent 30000 pasienter årlig og kan tilby stor bredde
av øyeblikkelig hjelp tilstander innenfor de fleste fagområder.

Akutten inkluderer akuttmottak, akuttpoliklinikk, observasjonsposten, akutt24 og diagnostisk senter.

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), Ambulansetjenesten, AMFA og sykehusberedskapen er
integrert i klinikken.
Hovedmålet er å sikre god kvalitet og pasientsikkerhet for samtlige problemstillinger i Akutten hvor fokuset i særdeleshet er symptomrettet. Det er forventning om å kunne
håndtere pasienter innen bredden av problemstillinger med ulike kliniske
presentasjonsformer. Et sentralt område i spesialiteten er triagering
(hastegradsbestemmelse) og kvalitetssikring av videre behandlingsforløp.

Leger med erfaring og kompetanse innenfor spesialiteten akutt- og mottaksmedisin oppfordres spesielt til å søke. Interesse for spesialiteten og personlige egenskaper vil også bli vektlagt i vurderingen.

Klinisk undervisning av
medisinstudenter og LIS1 leger inngår i arbeidsoppgavene. Rotasjon til hhv hjerte og lunge under spesialiseringen, begge med 6 mnd. varighet, må forventes. Nødvendig sideutdanning i LIS2 kan forventes inklusive rotasjon til aktuelle avdelinger

Rotasjonsordning mot Felles mottaksavdeling Orkdal med tjenestegjøring i akuttmottaket må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Initial klinisk vurdering, prioritering og initialbehandling
 • Akuttpoliklinisk pasienthåndtering
 • Ledelse og deltagelse i tverrfaglig team
 • Visittgang på observasjonspost
 • Samhandling med primærhelsetjenesten
 • Deltagelse i vaktarbeid
 • Supervisjon og veiledning av medisinstudenter og LIS1 leger
 • Rotasjonsordning mot Felles mottaksavdeling Orkdal med tjenestegjøring i akuttmottaket vil inngå i tjenesten

Kvalifikasjoner

 • Lisens til å praktisere som lege i Norge
 • Gode språkferdigheter (norsk)

Personlige egenskaper

 • Engasjert og målstyrt
 • Beslutningsdyktig og ansvarsbevisst
 • Gode formidlingsevner
 • Omgjengelig og inkluderende
 • Evne til å takle arbeidspress og stor variasjon i arbeidsoppgaver
 • Nytenkende

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende avtale mellom Spekter og Dnlf
 • Et godt og spennende arbeidsmiljø
 • Godt fagmiljø og faglige utfordringer
 • Offentlige pensjonsordninger og forsikringer i KLP
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Torkild Skaar
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 92821083
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for akutt og mottaksmedisin, Akutten, St. Olavs hospital.
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim
Søk på stillingen