Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Fortunen Legepraksis, Fortunen 5, 5013 Bergen, er en veldrevet solopraksis midt i Bergen sentrum. Lokalene er nye og freshe, med et ekstra kontor til helsesekretær/sykepleier, en fastlegehjemmel til, eller en annen profesjon. Per nå er praksisen driftet svært effektiv uten ansatt helsesekretær, men med en gunstig lab-avtale med Fürst rett nedi gaten. Pasientene er vant til dette, og vant til digital kommunikasjon direkte med fastlegen. Driftskostnadene er svært lave.

Listen er per 1. mai 2024 på 1000 pasienter. Kan endres etter ønske.

Hjemmelen er ledig fra 1. januar 2025 og leiekontrakten på lokalene går ut 31.12.24. Det er både mulighet til å forlenge leiekontrakten, eller å flytte hjemmelen til andre lokaler. Dersom man ønsker å slå seg sammen med andre fastlegekontor er kommunen behjelpelig med dette. For å drifte solopraksis krever det at man er ferdig spesialist i allmennmedisin. For leger som ikke er spesialist kreves det sammenslåing med et annet fastlegekontor.

Betingelser for overtagelse av praksisen må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler.

Arbeidsoppgaver
 • Legevaktarbeid ved Bergen legevakt. Estimert vaktbelastning 2 vakter/mnd. 
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke. 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Gjennomført turnustjeneste/LIS1 
 • Spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering 
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven. 
 • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper
 • Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet. 

Vi tilbyr
 • Utkjøpsgaranti: innenfor de første 3 år med ramme på 95% av kjøpesum begrenset oppad til 800.000,- 
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartsfase 
 • ALIS-avtale med refusjon av utgifter tilknyttet spesialisering inntil kr. 310.000/år  
 • Oppstartsgaranti: Kommunen dekker basistilskudd på opptil 700 pasienter i inntil 2 år etter oppstart, ved listetak på minst 700 
 • Praksiskompensasjon ved fravær grunnet sykt barn, 10 dager/år 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Dagrun Skylstad
Tittel: Fastlege
Telefon: 91577826
Navn: Remi Bye
Tittel: Jurist
Telefon: 40803061
E-post: fastlegeordningen@bergen.kommune.no
Navn: Ulrikke Fredriksen Ullestad
Tittel: Fagleder
Telefon: 40809043
E-post: fastlegeordningen@bergen.kommune.no
Arbeidssted
Fortunen 5
5013 BERGEN
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image