Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledige verv i kontrollkommisjonane i Vestland

Det er ledige verv ved fire av kontrollkommisjonane i Vestland. Søknadsfristen er 1. september 2024. 

Det skal vere ein kontrollkommisjon ved kvar institusjon der nokon er under psykisk helsevern, og Statsforvaltaren oppnemner medlemmer til kontrollkommisjonane.

Hovudoppgåva til kontrollkommisjonane er å sikre rettstryggleiken til den enkelte i møtet med det psykiske helsevernet. Kontrollkommisjonen kontrollerer tvangsvedtak, behandlar klagar og fører velferdskontroll.

Trykk på lenkjene under for meir informasjon og søknadsprosedyre for dei ledige verva.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Statsforvaltaren i Vestland
Kontaktperson
Navn: Marit Stornes
Tittel: Rådgjevar
Telefon: 55572208
E-post: marit.stornes@statsforvalteren.no
Søknad
Søknad sendes: Statsforvaltaren i Vestland
Njøsavegen 2
6863 LEIKANGER

Send søknad på mail
Arbeidssted
Njøsavegen 2
6863 LEIKANGER
Søk på stillingen