Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Lindesnes kommune har nå ledige fastlegehjemmel ved Halse legesenter. Hjemmelen er nyopprettede, da kommunen pga. manglende fastlegekapasitet har valgt å opprette en ny. Vi ønsker å være en kommune det er godt å være fastlege og jobber aktivt med å forme fremtidens legetjeneste. 
Kommunen har en vedtatt plan for legetjenester med gode vilkår for fastleger som kan velge mellom næringsdrift eller fast tilsetting som fastlønnet. Denne planen skal revideres i løpet av 2024. Utfordringene i fastlegeordningen har gjort at vi må tenke nytt, og vi tilbyr følgende:
 • Fastlønnsavtaler for leger som ønsker det.
 • Midlertidig kommunalt basistilskudd til selvstendig næringsdrivende fastleger utover statlig basistilskudd. Dersom staten øker basistilskuddet utover årlig prisvekst, reduseres den kommunale basisfinansieringen tilsvarende. 
 • Etableringsstøtte for næringsdrivende fastleger.
 • Kompensasjon av tapt arbeidsinntekt for fravær i forbindelse med egen sykdom/barns sykdom for næringsdrivende fastleger inntil 10 dager per kalenderår.
 • Vi er opptatt av å legge til rette for gode spesialiseringsløp for allmennleger, og kommunen er godkjent utdanningsvirksomhet i allmennmedisin.
Kommunen har overtatt driften av tre flotte og godt utstyrte legesentre. Ledelse og administrasjon av legesentrene ivaretas av avdelingsleder for legetjenester. Den ledige hjemmelen er lokalisert til et av disse sentrene, Halse legesenter. Kommunen er fleksibel i forhold til listelengde, og listelengde vil være på ca 500 pasienter ved opprettelse av hjemmelen. Det forventes at listen økes til minimum 800 pasienter på sikt. Halse legesenter er lokalisert sentralt i Mandal sentrum, i samme bygg som Lindesnes legevakt. Halse legesenter har i dag syv (7) fastlegehjemler. Med den nye fastlegehjemmelen økes dette til åtte (8)  fastlegehjemler. Legesenteret har stabile og dyktige helsesekretærer. Legesenteret bruker Pridok journalsystem.
Tiltredelse/oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver:
 • Fastlegepraksis etter gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk.
 • Det er plikt til deltagelse i legevakt som er lokalisert i Mandal. Det er for tiden lav vaktbelastning. 
 • Kommunen kan pålegge inntil 7,5 t kommunal bistilling per uke i henhold til rammeavtalen.
 • Legen vil inngå i kommunens beredskapsordning for nødnettradio på dagtid (daglegevakt på ukedager)
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent norsk turnustjeneste/LIS1.
 • Det er en fordel at du er ferdig spesialist eller under spesialisering i allmennmedisin.
 • Beherske norsk både skriftlig og muntlig på min. dokumentert B2 nivå.
 • Gode datakunnskaper.
LIS1 som gjennomfører praksis i kommunehelsetjeneste oppfordres til å søke, og vil kunne vurderes til stillingene/hjemlene forutsatt godkjent LIS1-tjeneste.

Personlige egenskaper:
 • Interesse for allmennmedisin.
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter.
 • Interesse for å delta i utviklingsarbeid vil bli vektlagt. 
 • Kompetanse, erfaring, fleksibilitet og personlig egnethet vektlegge.

Vi tilbyr:
Lindesnes kommune er en attraktiv kommune å bo og arbeide i som har kort avstand til nabokommunen Kristiansand, Sørlandets "hovedstad". Kommunen har et rikt kultur- og foreningsliv, både i Mandal by og ellers i kommunen. Her finner du flotte naturområder fra hav til hei som gir gode muligheter for et aktivt liv i alle aldre.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lindesnes kommune
Legetjenester
Kontaktperson
Navn: Heidi Henanger Haven
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 48994753
E-post: heidi.henanger.haven@lindesnes.kommune.no
Arbeidssted
Halse legesenter
Halseveien 5
4517 MANDAL
Søk på stillingen