Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ønsker du en spennende og variert jobb, omgitt av høy faglig kompetanse og ordnede forhold? Lunner kommune har nå en ledig hjemmel som fastlege med 8.2. avtale på Harestua legesenter. Legesenteret på Harestua ligger lett tilgjengelig til i nydelige landlige strøk, med grei avstand fra både Oslo og Gjøvik, hvor toget stopper bare 10 minutter unna til fots. 

Vi tilstreber å holde høy faglig standard, hvor vi blant annet møtes månedlig for et fagmøte for samtlige leger i kommunen. Det legges også opp til tett samarbeid på tvers av de andre kommunale tjenestene.

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegen forventes å ivareta sine listeinnbyggere på forsvarlig og profesjonelt vis
 • Samarbeide med andre instanser i henhold til fastlegeforskriften og annet gjeldene lovverk
 • Lunner kommune inngår i en velorganisert interkommunal legevakt på Gran (vakt til kl. 23.00) og Gjøvik (nattevakt). Legen som ansettes i stillingen må regne med deltakelse i legevakt. Vaktbelastningen er 1-2 vakter pr måned med mulighet for å påta seg ekstravakter
 • Kan i perioder tillegges 20% annet offentlig allmennlegearbeid
 • Fastlegen plikter å delta på ukentlig samarbeidsmøte med andre tjenester i kommunen, samt månedlig fagmøte (tiden kompenseres av kommunen). Vi ønsker at fastlegen skal delta aktivt i den videre utviklingen av det tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidet med resten av kommunen 
Kvalifikasjoner
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialisering i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering vektlegges
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra allmennmedisin og god kjennskap til norsk helsevesen vil bli vektlagt
 • Førerkort klasse B 
Personlige egenskaper
 • Interesse for allmennmedisin og forebyggende arbeid
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også ha gode samarbeidsevner
 • Genuin interesse for mennesker, deres helse og livssituasjon
 • Evne til å se sin fastlegerolle som en del av et større helsevesen 
Politiattest
 Tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn tre måneder, må leveres før tiltredelse i stilling.

Lønns og arbeidsvilkår
Vi tilbyr:
 • Gode samarbeidspartnere i andre deler av helsetjenesten i kommunen
 • Gode kollegiale forhold
 • Ordnede forhold for utbetaling av egenandeler og kompensasjoner for møtetid
 • ALIS avtale. Lunner kommune legger til rette for at spesialisering i allmennmedisin gjennomføres og sikrer veileder
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lunner kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjarne E. Oure
Tittel: Kommuneoverlege/enhetsleder
Telefon: 41476679
E-post: bjarne.oure@lunner.kommune.no
Navn: Stian Holm Skotheim
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95290733
E-post: stian.skotheim@lunner.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Harestua legesenter
Hadelandsvegen 859
2743 HARESTUA
Søk på stillingen