Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Stilling som bydelsoverlege i Bydel Grorud er ledig for tiltredelse så snart som mulig.
Vi søker en faglig engasjert, aktiv og strategisk bydelsoverlege innen folkehelse og samfunnsmedisin som ønsker å bidra til et godt helsetilbud, samt videreutvikle samarbeidet mellom bydelens fastleger og bydelens tjenester. Bydelsoverlegen rapporterer direkte til bydelsdirektør, og deltar i ledergruppen ved behov. Stillingsinnehaver vil ha et bredt samarbeidsfelt og tett dialog med overordnet ledelse og fagmiljøer på tvers av organisatoriske skillelinjer i bydelen.
Bydelsoverlegen deltar i bydelsdirektørens ledergruppe på strategisk nivå 1-2 ganger per måned, og er medisinskfaglig rådgiver på overordnet nivå.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig rådgivning
 • Planlegging og styring av kommunens samlede legearbeid, fastlegevirksomhet og annet allmennmedisinsk legearbeid,
 • Ansvar for ALIS og LIS1 og oppfølging av bydelens legeplan
 • Bidra til godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, fastlegene og øvrige helse – og omsorgstjenester i bydelen
 • Lovpålagte oppgaver og fagansvar innen tvungent psykisk helsevern og smittevern
 • Tilsyn og myndighetsutøvelse etter folkehelseloven med tilhørende forskrifter, for eksempel forskrift om miljørettet helsevern
 • Bidra til systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid
 • Delta i bydelens faste tverrfaglige møter om krevende enkeltsaker innen sosiale forhold/psykiatri 
 • Beredskapsarbeid, inkl. å delta i bydelens kriseledelse
 • Personalansvar for spesialkonsulenter for miljørettet helsevern og smittevern/migrasjonshelse

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Påbegynt eller fullført spesialistutdanning i samfunnsmedisin er ønskelig
 • Forvaltningskompetanse eller saksbehandlingserfaring innen offentlig forvaltning
 • Godt kjennskap til norsk helsevesen, relevante lover og avtaleverk
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Digital kompetanse

Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for overordnet medisinskfaglig og samfunnsmedisinsk arbeid
 • God rolleforståelse og evne til å jobbe selvstendig 
 • Evne til å arbeide målrettet og strukturert, og håndtere krevende situasjoner under tidspress
 • Evne og vilje til å tenke helhetlig og jobbe forebyggende og tverrfaglig
 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsegenskaper
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr
 • En utfordrende og meningsfylt stilling i et tverrfaglig miljø
 • Utviklingsorienterte og varierte arbeidsoppgaver
 • Et stort og dedikert fagmiljø i Oslo kommune
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor etter avtale
 • Lønn- og arbeidsvilkår ihht. Oslo kommunes lønnsregulativ og avtaleverk i lønnsspenn mellom lønnstrinn 72- 75 (kr 1.160600- 1.230800 pr år , avhengig av kvalifikasjoner og kompetanse.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Attraktive lokaler i nytt bydelshus fra 2025
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Grorud
Arbeidssted
Ammerudveien 22,
0958 OSLO
Søk på stillingen