Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Som lege på sykestua ved Bardufoss vil du utøve medisinsk utredning og behandling av Forsvarets vernepliktige soldater, seleksjon og sakkyndig arbeid, samt bidra med sanitetsstøtte ved øvelser.


ARBEIDSOPPGAVER
 • Utføre forebyggende og helsefremmende arbeid på Bardufoss leir, herunder ivareta ansvar for smittevern
 • Administrative oppgaver som medisinskfaglig rådgiver for avdelingene i leir
 • Undervise i helsefaglige emner
 • Ivareta medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved sykestua
 • Utføre sanitetstjeneste etter sivile og militære reglement
 • Utføre seleksjon og annet sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger
 • Delta i klinisk virksomhet, herunder utføre medisinske utredninger og behandling av Forsvarets personell, samt bidra med sanitetsstøtte ved øvelser etter behov

KVALIFIKASJONER
 • Autorisasjons som lege i Norge med full rekvisisjonsrett
 • Gjennomført norsk turnustjeneste eller LIS 1
 • Norsk statsborger, og kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO SECRET før tiltredelse.
 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU). Søkere som mangler befalsutdanning (GBU) kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre befalskurs (for tiden 8 ukers varighet)
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig.
 • Tilfredsstille medisinske krav til utenlandstjeneste, samt gjennomføre og bestå fysisk test karakter 4 i styrke og utholdenhet. Link til test krav https://forsvaret.no/tjeneste/ansatt/regelverk/reglement-om-fysisk-testing 
Ønskelige kvalifikasjoner: 
 • 3 års relevant tjenesteerfaring etter endt turnustjeneste
 • Spesialitet i allmennmedisin eller relevant spesialkompetanse
 • Erfaring som militær lege
 
PERSONLIGE EGENSKAPER
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Nøyaktighet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til helhetsoversikt
  
FORSVARET TILBYR

Pendlerstatus kan innvilges ved søknad
Bolig/hybel
Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
Godt arbeidsmiljø
Særaldersgrense for militære leger er for tiden 60 år.
Stillingen er tillagt grad kaptein, stillingskode 1519. Stillingen lønnes iht statens lønnsregulativ og Hærens lønnpolicy:
18 timer per uke : ltr 65-68 (pt. kr 635 400 - 667 700) brutto per år.
37,5 timer per uke: ltr 79 - 85 (pt. 845 900 - 996 000) brutto pr år.
I tillegg tilkommer et rekrutterings tillegg,  for tiden kr 180.000,-
Mulighet for å inngå i militær legevakt og deltagelse på øvelser. 
Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
 
OM FORSVARET

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Trenregimentet i Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Trenregimentet støtte til avdelinger utenfor Hæren. I avdelingen inngår også Alliert treningssenter (ATS) og Logistikkbataljonen. Alliert treningssenter er bindeleddet mellom allierte og militære avdelinger, allierte og sivile myndigheter, grunneiere og andre aktører. Logistikkbataljonen ivaretar alle forsyninger i Hæren.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
Godkjenningen må dokumenteres. Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Trenregimentet
Kontaktpersoner
Navn: Arne-Markus Svendsen
Tittel: Sjef Bardufoss Garnison
Telefon: 48887564
Navn: Knut Kvernvold
Tittel: Avdelingssykepleier
Telefon: 77 89 93 56
E-post: kkvernvold@mil.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Bardufoss
Flystasjon 95
9325 BARDUFOSS
Søk på stillingen