Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Helse Sør-Øst RHF har avtale med ca 950 legespesialister og 
psykologspesialister gjennom avtalespesialistordningen.
 Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge - for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF.  

Avtalehjemlene er ledig for snarlig tiltredelse.   

Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og Oslo Universitetssykehus HFDPS Nydalen og andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge- for ansvar jf. Rammeavtalen §1.3. Sentralt i samarbeidet er faglig utvikling, prioritering og ventetider. Elektronisk pasientadministrativt system (EPJ) og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes ved oppstart.  Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).  

Avtalepraksis drives som selvstendig næringsvirksomhet og i samsvar med de til enhver tid gjeldende lovverk, forskrifter og rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den Norske Legeforeningen. Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd jf. Rammeavtalens § 9. Legen må inngå avtale med Helfo om utbetaling av trygderefusjoner.    

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i fagområdet psykiatri (HPR-nummer skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» )  
 • Relevant og bred poliklinisk, og erfaring med migrasjonshelse og interkulturell psykiatri vektlegges
 • Bør ha minimum 2 års poliklinisk erfaring med allmennpsykiatriske lidelser som spesialist i psykiatri
 • Bør ha god kjennskap til- og erfaring fra norsk offentlig helsevesen 
 • Det er ønskelig med videreutdanning
 • Kommuniserer og formidler godt på norsk, både skriftlig og muntlig 
 • Bør ha god kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis  
 • Ønskelig med erfaring fra avtalepraksis eller som selvstendig næringsdrivende

Personlig egnethet
 • God motivasjon for å drifte avtalepraksis  
 • Reflektert og god rolleforståelse
 • Punktlighet og evne til å arbeide systematisk, organisert og selvstendig 
 • Fleksibel, løsningsorientert og med gode samarbeidsevner

Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet. Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse. 

Tildelingen er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven, og søkere gjøres oppmerksom på at parter i saken kan få innsyn i søknader og sakens dokumenter.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Emma Kristine Salicath
Tittel: Rådgiver
E-post: emma.kristine.salicath@helse-sorost.no
Navn: Marianne Nordve
Tittel: Rådgiver
E-post: marianne.nordve@helse-sorost.no
Arbeidssted
bydelene Sagene, Bjerke eller Nordre Aker
0180 OSLO
Søk på stillingen