Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi ønsker oss flere leger som vil bli spesialister i onkologi. Du kan også søke hvis du trenger en periode med sykehuspraksis i forhold til annen spesialisering eller venter på LIS1-tjeneste. Ønsker du å bli en del av et fagfelt i rivende utvikling, der du som lege kan utvikle deg innen faget onkologi? Ønsker du å jobbe med gode kolleger og bidra inn i et godt og høyt kvalifisert arbeidsmiljø, i nyoppussede lokaler der arbeidstiden er familievennlig?

Vi har ledig 1 LIS3-stillinger ved Avdeling for kreftbehandling på Sykehuset Levanger med oppstart 1. mai 2024, men kan tilpasses deg.


I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med dyktige kollegaer fra ulike faggrupper. Foretakets verdier kvalitet, trygghet og respekt er grunnleggende for vår virksomhet.

Levanger er et mellomstort lokalsykehus med akuttfunksjon, nedslagsfelt for 100 000 innbyggere, passe stort til å gi varierte og interessante oppgaver, lite nok til at det er lett å samarbeide på tvers av fagfelt. Avdeling for kreftbehandling er organisert i Kirurgisk klinikk og består av kreftpoliklinikk og palliativt team. Forskning er en viktig del av vår aktivitet. Onkologi er et spennende fag i rask utvikling, og pasientmassen er stadig voksende.

Vi har fire erfarne overleger i onkologi, to LIS3 (hvorav en besatt), en palliatør og en svært kompetent sykepleiestab.

Avdelingen driver utelukkende poliklinisk, vaktfri virksomhet. Vi jobber tett mot kirurgiske sengeposter hvor kreftpasientene er innlagt. For stråleterapi henvises pasienter til St. Olavs hospital. Det er et godt faglig samarbeid og felles undervisning med Kreftklinikken, St. Olavs hospital.

I 2023 utførte vi nesten 6100 konsultasjoner og over 2200 behandlinger. Sykehusets gynekologer, lungeleger og hematologer har ansvar for pasienter med respektive kreftdiagnoser. Palliativt team har sin virksomhet i form av egen poliklinikk, tilsyn på sengepostene og hjemmebesøk.

Avdelingen er godkjent utdanningssted for onkologi for spesialiseringsperiode på inntil 2,5 år. Vi tilbyr et utdanningsløp som inkluderer spesialiseringstid ved indremedisinsk avdeling, inkludert hematologi og lungemedisin og 2 år ved St. Olavs Hospital (kreftklinikken, inkludert ett års tjeneste ved stråleseksjonen). Det er god mulighet til å kombinere klinisk virksomhet med forskningsaktivitet da to overleger i avdelingen har veilederkompetanse for potensielle phd-stipendiater. 

Avdelingen har et trygt arbeidsmiljø hvor kompetanseoverføring, opplæring og veiledning av nytilsatte er et prioritert område. 

Se informasjon om utdanningsløpet her- Spesialisering i onkologi - Helse Nord-Trøndelag (hnt.no)

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid i onkologisk poliklinikk
 • Under supervisjon utføre selvstendige oppgaver knyttet til tverrfaglig vurdering, utredning og behandling av ulike onkologiske tilstander
 • Tilsyn på sengeposter
 • Delta i internundervisning for avdelingen
 • Delta i kliniske studier

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege
 • Søker til fast stilling må ha gjennomført LIS1-tjeneste.
 • Søkere som venter på LIS1-tjeneste eller ønsker praksis på sykehus kan være aktuelle for vikariat
 • Relevant praksis vil bli vektlagt og må dokumenteres.
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Ansvarsfull, selvstendig, målbevisst, strukturert, fleksibel
 • Gode samarbeidsevner og løsningsorientert
 • Faglig interesse og engasjement for onkologi og evne/vilje til å holde seg faglig oppdatert
 • Indre motivasjon til å gjøre en god jobb og sammen med dyktige kolleger videreutvikle avdelingen
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Både faglige og personlige egenskaper vil bli vektlagt
 • Tilpasningsdyktig og tåle høyt arbeidstempo

Vi tilbyr

 • Et godt og oversiktlig arbeidsmiljø med engasjerte kolleger og et veldig godt samarbeidsklima mellom alle yrkesgrupper
 • Du vil få en veileder i tråd med kravene til spesialistutdanning
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Familievennlig arbeidstid
 • Nyoppussede lokaler
 • Et aktivt bedriftsidrettslag
 • Velferdsordninger
 • Vi søker deg som ønsker å jobbe/bo i trehusbyen Levanger i vakre Innherred, der naturen er rett utenfor døra og levekostnadene overkommelig.
 • Her ligger det til rette for barn fra barnehage til universitet, kulturskole, idrettshall/svømmehall, galleri, kultur mm., se Visitinnherred.no
 • Kort vei til flyplass
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Anne Lise Olsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 74098850
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for kreftbehandling Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 Levanger
Søk på stillingen