Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Me arbeider i tverrfaglege team som består av lege, fysioterapeut, arbeidskonsulent og psykolog/samtaleterapeut der legen er fagleg leiar. Legespesialisten bidreg med medisinsk fagleg kompetanse innan klinisk praksis og tverrfaglege vurderingar.

Arbeidsoppgåver:
 • Medisinskfagleg ansvarleg for AiR si avdeling i Oslo
 • Gjennomgang av alle innkomne tilvisingar til Osloavdelinga
 • Deltaking i tverrfaglege møte kvar veke
 • Arbeid med epikriser
 
Faglege kvalifikasjonar:
 • Legespesialist innan fysikalsk medisin og rehabilitering med norsk autorisasjon
 • Erfaring frå og/eller interesse for fagfeltet arbeidsretta rehabilitering
 • God kommunikasjons- og samarbeidsevne
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • Personlege eigenskapar vert vektlagde
 
Me tilbyr:
 • Eit spennande tverrfagleg arbeidsmiljø
 • Påverking i utviklingsarbeid av ARR-tilbodet
 • Fleksibel arbeidstid
 • Løn etter avtale
 • Med ynskje om ei større stilling kan det og vera aktuelt
 
Stillinga er god å kombinere med jobb i anna praksis, oppstart etter avtale.

Søknadsfrist: 15. august 2024.

Les meir om AiR på: www.air.no .

For meir informasjon, kontakt:
Guri Sogn-Larssen, Klinikkleiar AiR, tlf. 414 33 433, e-post: guri.sogn-larssen@air.no

Elisabeth Swensen, medisinskfagleg ansvarleg overlege AiR, tlf. 95929905, e-post: elisabeth.swensen@air.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Rehabiliteringssenteret AiR as
Kontaktpersoner
Navn: Guri Sogn-Larssen
Tittel: Leiar klinikk
Telefon: +47 414 33 433
E-post: guri.sogn-larssen@air.no
Navn: Elisabeth Swensen
Tittel: Medisinskfagleg ansvarleg overlege
Telefon: 35062800
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
AiR si avdeling i Oslo
Stenersgata 1a
0050 OSLO
Søk på stillingen