Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har 2 ledige vikariat på 12 mnd. som LIS 2/3 med mulighet for forlengelse i henholdsvis gastrokirurgi og urologi, tiltredelse snarest. Ved godkjent spesialitet vil stillingen konverteres til legespesialist. 

Gastrokirurgisk og kirurgisk avdeling er en del av Klinikk for kirurgi, nevrologi og rehabilitering. Gastrokirurgisk og kirurgisk avdeling består av sengeposter, poliklinikker og dagkirurgi innenfor spesialområdene gastrokirurgi, kar/thorax, urologi og bryst- og endokrinkirurgi. Innad i avdelingen er det et aktivt forskningsmiljø. 

Det forventes at man deltar i undervisning/introduksjon av medisinstudenter og LIS-1.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Primærvakt som innbefatter mottak av både kirurgiske og gastrokirurgiske pasienter 
 • Operativ virksomhet, post- og poliklinikkarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Opplæring og rettleding av studenter, samt nyansatte 

Kvalifikasjoner

 • Ferdig LIS-1
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norkstest på  B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Utdanningsretning:

 • Medisin

Utdanningsnivå:

 • Profesjonsstudium 

Personlige egenskaper

 • Faglig dyktighet
 • Operative ferdigheter
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Bidra til godt arbeidsmiljø
 • Fleksibilitet og initiavtivrik
 • innsatsvilje og selvstendighet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Avdelingen legger til rette for gjennomføring av spesialistutdanning
 • Du får en overlege som veileder under spesialistutdanningen
 • Et aktivt og trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • God pensjonsordning
 • Tjenestereiseforsikring, yrkesskadeforsikring og gruppelivsforsikring
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag 

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Børge Løge
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 51 51 91 93
Arbeidssted
Klinikk for kirurgi, nevrologi og rehabilitering / gastroenterologisk kirurgisk avdeling, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image