Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

     

Medisinsk avdeling på Gjøvik og Lillehammer ble samorganisert fra 1.1.2024 og står foran mange spennende oppgaver!

Avdelingen har til sammen lokalsykehusansvar for ca. 200 000
innbyggere i gamle Oppland fylke.  Avdelingen har oppgaver innenfor alle de indremedisinske fagområdene samt områdefunksjon for fagområdet blodsykdommer. Det er en stor akuttavdeling med ca. 12 000 innleggelser fordelt på tre sengeposter på hvert hus. Det er stor dialyseaktivitet og godt utstyrte laboratorier innenfor hjerte-, lunge og fordøyelesesykdommer. Til sammen er det ca. 37 000 polikliniske kontakter og 11 000 dagbehandlinger hvert år. Avdelingen har aktivitet på de lokalmedisinske sentrene i Valdres og Nord- Gudbrandsdalen samt på spesialistsenteret på Hadeland.

Medisinsk avdeling på Lillehammer er en generell medisinsk avdeling med grenspesialister innen kardiologi, lungesykdommer, nefrologi, infeksjonssykdommer, gastroenterologi og akutt- og mottaksmedisin. Det er 23 overlegestillinger ved avdelingen, 14 LIS2/3 og 10 LIS1. Sykehuset er akuttsykehus for ca. 90.000 mennesker innen kirurgi og indremedisin, og har ellers både egen barneavdeling, kvinneklinikk og nevrologisk avdeling. 

Overlegene går seksjonerte bakvakter innen generell indremedisin, kardiologi og nefrologi.

Det er 4 overlegestillinger i gastromedisin som per i dag er bemannet med 3 overleger og 2 LIS3.  Vi dekker de fleste områdene innen gastroenterologi. Utfører et stort antall; gastroskopi, coloskopi, ERCP, kapselendoskopi i tillegg til øvre og nedre enteroskopier. Avdelingen har en sykepleiedrevet IBD-poliklinikk og samarbeider med nevrologisk avdeling med bl.a. PEG og Duodopa. Seksjonen har en stor leverpoliklinikk, IBD- og infusjonspoliklinikk. Gastromedisinsk sengepost. Overlegene deltar i generell overlegevakt med 8-delt helgerotasjon.

Det er ledig 100% fast stilling som overlege i fordøyelsessykdommer fra 02.09.24 eller etter nærmere avtale med avdelingsoverlege. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Variert arbeid i sengepost og poliklinikk
 • Spennende vakter i samarbeid med et kompetent bakvaktsteam 

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege 
 • Spesialist i fordøyelsessykdommer, eller nær spesialisering. 
 • Må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Systematisk og strukturert
 • Faglig interesse og engasjement
 • Ansvarsbevisst og fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bidra til godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø med høy faglig standard og spennende arbeidsoppgaver  
 • En region med fantastisk natur og nærhet til flott turterreng med store muligheter for ski, alpint, jakt, fiske og fjellturer.
 • En kulturby med bl.a.litteraturfestival, jazzfestival (Dølajazz) og flere muséer.  
 • Lønn etter avtale
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Annet: 

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 • Vennligst oppgi minst to referanser, hvorav en skal være siste arbeidsgiver.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.    

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Øivind Wessel Asak
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: +47 90957581
E-post: Oivind.Wessel.Asak@sykehuset-innlandet.no
Navn: Ellen Bøhmer
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +47 41907719
E-post: ellen.bohmer@sykehuset-innlandet.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Lillehammer
Anders Sandvigs gate 17
2609 Lillehammer
Søk på stillingen