Priser og frister

Legejobber.no er en selvbetjeningsportal. Du kan selv logge deg inn og bestille annonse til både papir og nett. 

Ønsker du å annonsere i papirutgaven av Tidsskriftet, er nettannonse på Legejobber.no inkludert i prisen. Det er også mulig å annonsere kun på Legejobber.no.

Papirannonser*

Format Størrelse Pris
Helside 185 x 245 38 800 kr
Halvside 185 x 112 22 200 kr
Halvside 90 x 245 22 200 kr
Kvartside 90 x 112 12 200 kr
1/8 side 90 x 45 8 800 kr

*Nettannonse på Legejobber.no er inkludert i prisen. Alle priser er eks. mva.

Nettannonse på Legejobber.no frem til søknadsfrist: 9 800kr

Ekstra synlighet på Legejobber.no

Forsideprofilering: 2 100kr
- Din annonse vil være en av de første annonsene en besøkende vil se

Synlighet under valgt spesialitet: 2 100kr
- Profilering av din annonse øverst på hovedsiden for valgt spesialitet

Prioritert opplisting: 3 100kr
- Din annonse vises på toppen av listen. Plass til maks 3 stk. (i rotasjon).


Ekstra synlighet på Tidsskriftet.no

Forsideprofilering: 3 100kr

 - 17 000 besøker siden hver måned.

Nyhetsbrev: 4 100

- Sendes ukentlig til ca. 30 000 leger. Velg hvilke(t) nyhetsbrev du ønsker å
synligjøre din annonse i.

 

Ekstra synlighet på Legeforeningen.no

Forsideprofilering: 3 100

- 34 000 besøkende hver måned har mulighet til å se din annonse

Utgivelser av Tidsskrift for Den norske legeforening

Utgave Utgivelsesdato Frist stillingsannonser
12/2019 10. september 2019 26. august 2019
13/2019 24. september 2019 09. september 2019
14/2019 08. oktober 2019 23. september 2019
15/2019 22. oktober 2019 07. oktober 2019
16/2019 05. november 2019 21. oktober 2019
17/2019 19. november 2019 04. november 2019
18/2019 10. desember 2019 25. november 2018

 

For komplett oversikt over våre tilbud, se vår medieinformasjon her