Priser og frister

Legejobber.no er en selvbetjeningsportal. Du kan selv logge deg inn og bestille annonse til både papir og nett. 

Ønsker du å annonse i papirutgaven av Tidsskriftet, er nettannonse på Legejobber.no inkludert i prisen. Det er også mulig å annonsere kun på Legejobber.no.

Papirannonser*

Format Størrelse Pris
Helside 185 x 245 38 000 kr
Halvside 185 x 112 21 800 kr
Halvside 90 x 245 21 800 kr
Kvartside 90 x 112 12 000 kr
1/8 side 90 x 45 8 600 kr

*Nettannonse på Legejobber.no er inkludert i prisen. Alle priser er eks. mva.

Nettannonse på Legejobber.no frem til søknadsfrist: 9 600kr

Ekstra synlighet

Forsideprofilering: 1 500kr
- Din annonse vil være en av de første annonsene en besøkende vil se

Synlighet under valgt spesialitet: 2 000kr
- Profilering av din annonse øverst på hovedsiden for valgt spesialitet

Prioritert opplisting: 3 000kr
- Din annonse vises på toppen av listen. Plass til maks 3 stk. (i rotasjon).

Utgivelser av Tidsskrift for Den norske legeforening

Utgave Utgivelsesdato Frist stillingsannonser
1/2019 15. januar 2019 19. desember 2018
2/2019 29. januar 2019 14. januar 2019
3/2019 12. februar 2019 28. januar 2019
4/2019 26. februar 2019 08. februar 2019
5/2019 12. mars 2019 25. februar 2019
7/2019 09. april 2019 25. mars 2019
8/2019 07. mai 2019 11. april 2019
9/2019 28. mai 2019 10. mai 2019
10/2019 25. juni 2019 07. juni 2019
11/2019 20. august 2019 05. august 2019
12/2019 10. september 2019 26. august 2019
13/2019 24. september 2019 09. september 2019
14/2019 08. oktober 2019 23. september 2019
15/2019 22. oktober 2019 07. oktober 2019
16/2019 05. november 2019 21. oktober 2019
17/2019 19. november 2019 04. november 2019
18/2019 10. desember 2019 25. november 2018

 

For komplett oversikt over våre tilbud, se vår medieinformasjon her