Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Spikkestadlegene as er lokalisert i Rema bygget midt i Spikkestad sentrum, vest i Asker kommune. Legesentret et veldrevet legekontor som har vært lokalisert i Spikkestad siden 1983. Legesenteret består i dag av 3 allmennleger hvorav 2 er spesialister i allmennmedisin og 1 er under spesialisering (ALIS). Legekontoret har LIS1 lege (turnuslege).

Spikkestadlegene har store lyse lokaler, har felles venterom, garderobe og lunsjrom med Spikkestad tannlegekontor. Gode parkeringsmuligheter, bussholdeplass 50 meter fra kontoret og 250 meter til Spikkestad togstasjon. Listelengdene på legekontoret er pr i dag på 800 til 1400 pasienter. Hjemmelen som lyses ut har listelengde på 800 pasienter. Det er fokus på godt arbeidsmiljø og trivsel i arbeidshverdagen. Gode inntjeningsmuligheter.

Spikkestad et tettsted og knutepunkt med ca 4600 innbyggere. Det er barnehager, barne- og ungdomsskole og stort idrettsanlegg i området. Det er omfattende nybygging i Spikkestad og områdene rundt. Den planlagte befolkningsveksten de kommende årene understøtter stabil pasienttilgang videre fremover. Legene har i dag venteliste.

Legekontoret bruker pr i dag WebMed journalsystem (skybasert), har elektronisk timebestilling, e-resepter og e-konsultasjoner via Helsenorge.no. Kontoret er utstyrt med 24t BT, EKG, spirometri og rektoskopi. Våre lokaler holder god standard, har et flott personalrom, resepsjon, 2 laboratorier med moderne utstyr, eget kirurgirom. Alle legekontorene har egen gyn.avdeling. Senteret benytter Fürst   og lokalt sykehus for lab-analyser. Det er per i dag 3 ansatte helsesekretærer. Alt IT-hardware er av nyere dato.

Spikkestadlegene er organisert som AS hvor hver leges enkeltselskap er likestilte aksjonærer. Betingelsene for inntreden i hjemmelen avtales med nåværende hjemmelshavere i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap, ny hjemmelshaver må inngå internavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.   
 
 Politiattest kreves av den som tildeles hjemmelen.
 
Arbeidsoppgaver
 • Privat allmennpraksis i fastlegeordningen
 • Den som tildeles hjemmelen kan tilpliktes allmennmedisinske oppgaver i kommunen og må ta del i legevakt. Deltakelse i legevakt er for tiden ved Bråset legevakt
 • Deltagelse på ALU-møter (Allmennlegeutvalget) er obligatorisk
 • Ny hjemmelsinnehaver er også forpliktet til å ta del i kollegiale fraværsordninger
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin, ferdig eller påbegynt
 • Det vil bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet
 • Søker må ha kjennskap til norsk helsevesen, erfaring fra allmennmedisin i Norge og det er ønskelig med erfaring fra drift av legekontor
 • Det er en forutsetning at søker innehar norsk autorisasjon og har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 
Personlige egenskaper

Vi søker deg som:
 • Er faglig interessert og søker å holde høyt medisinskfaglig nivå
 • Ønsker bidra til økt kvalitet og ta aktiv del i den daglige driften av Spikkestadlegene
 • Er sosialt anlagt og ønsker å bidra til å opprettholde det gode arbeidsmiljøet vi har hos Spikkestadlegene
 • Trives i selvstendig arbeid, men som også verdsetter og ønsker godt samarbeid med kolleger; både leger og helsesekretærer
 • Det er ønskelig at ny hjemmelsinnehaver er på plass i løpet av fjerde kvartal 2024.
Vi tilbyr

Som registrert utdanningsvirksomhet legger Asker kommune til rette for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin. Søkere som er i ny spesialiseringsordning, vil ved oppstart få tilbud om ALIS-avtale som gir rett til tilskuddsordning. Videre tildeles veileder og det utarbeides individuell utdanningsplan, som følges opp to ganger årlig.
 
Politiattest kreves av den som tildeles hjemmelen.  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Pia Øvregård
Tittel: Avtaleinnehaver
Telefon: 40 54 68 62
Navn: Hans-Gunnar Wear-Hansen
Tittel: Fastlege
Telefon: 91 85 44 19
Navn: Halvor Nikolai Gjone
Tittel: Rådgiver
Telefon: 48 00 66 65
Arbeidssted
Spikkestad
Spikkestadveien 128
3430 SPIKKESTAD
Søk på stillingen