Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har ledig ett års vikariat i 100% stilling som overlege/lege i spesialisering med mulighet for forlengelse ved Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), Sørlandet sykehus i Arendal. Tiltredelse ca. 01.11.2024.

Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) er en enhet i Barne- og Ungdomsavdelingen (BUA), som er en avdeling under Somatisk klinikk, Sørlandet sykehus Arendal (SSA). HABU er lokalisert til 6.etasje i sykehuset («Barnas sykehus»), vis-a-vis BUA sengepost/poliklinikk og Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader (RK-MR) Helse Sør-Øst, som er eneste kompetansetjeneste i sitt slag i Norden.

HABU har ansvar for å gi spesialisthelsetjenester til barn og unge fra 0-18 år med medfødte og ervervede funksjonsnedsettelser og utviklingsvansker. Enheten får årlig henvist ca. 200 nye barn og gir oppfølgingstilbud til rundt 800-900 barn og unge med ulike grader av funksjonsnedsettelser. HABU, SSA har rundt 13 årsverk, inkludert 2 overlegestillinger med ansvarsområde tverrfaglig vurdering/utredning/diagnostikk, saksansvar/pasientansvar, veiledning til pasienter, familie og fagpersoner i 1. linjetjenesten. En av overlegene søker nå permisjon for å gå inn i en 100% lederstilling ved HABU Arendal.   

Habiliteringstiltakene har som målsetning å bidra til bedre mestring og livskvalitet for barn og familie. En del av HABU sitt arbeid foregår ambulant. HABU har i tillegg til den direkte kliniske virksomheten ansvar for å bistå kommunene med kompetanseutvikling i forhold til målgruppene.

Den som får tilbud om stillingen, må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Barnenevrologisk diagnostikk og utredning, habilitering, behandling og langtidsoppfølging samt opplæring til brukere, pårørende og kommunalt personell.
 • Arbeidsoppgaver i stillingen er knyttet til arbeid med småbarn/skolebarn/ungdom som har ulike typer funksjonsnedsettelser som bl.a.: fysisk funksjonshemming, sammensatte lærevansker, autismespekterforstyrrelser, psykisk utviklingshemming, syndromtilstander
 • Delta i enhetens interne og eksterne kursvirksomhet
 • Bistå i avdelingens kvalitetsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i barnesykdommer med kompetanse innen barnenevrologi/habilitering.  
 • Lege som er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, eller leger som er under avsluttende spesialisering innen pediatri, oppfordres også til å søke.
 • Søkere bør ha førerkort og disponere bil. HABU Arendal har ingen tjenestebiler.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og motivasjon for tverrfaglig teamarbeid
 • Interesse for utredning og oppfølging av barn med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et spennende og variert arbeid med barn, ungdom og familier
 • Et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og med mange erfarne og dyktige kolleger
 • Tett samarbeid med Barne- og Ungdomsavdelingens øvrige enheter inkl. Regional Kompetansetjeneste-Medfødte Russkader (RK-MR)
 • Mulighet for forsknings- og utviklingsarbeid
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Jon Sverre Skranes
Tittel: Overlege / enhetsleder i HABU
Telefon: +47 99 39 02 85
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
HABU SSA, Sørlandet sykehus HF
Sykehusveien 1
4838 Arendal
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image