Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Det kommunale fastlegekontoret Bærum helse og friskliv søker lege på vårt kontor på Rud.

Ledig stilling: Fast 100% stilling med tiltredelse 01.10.2024.

Arbeidet vil bestå av uselektert allmennlegevirksomhet og kommunale oppgaver. Det kommunale fastlegekontoret legger til rette for pasienter med store og sammensatte behov. Vi har tilbud til pasienter som ikke har fastlege i kommunen og pasienter som oppholder seg i Bærum, men har fastlege i andre kommuner. Vi har et særskilt ansvar for oppfølging av helseundersøkelser for flyktninger som bosettes i vår kommune.

Vi holder til i hyggelige lokaler på Rud, har et godt miljø og dyktige kolleger. Vi har for tiden fire fastleger og en LIS lege, vi har tre helsesekretærer og i tillegg har vi en lege i 50% som primært jobber med helseundersøkelser av flyktninger.

Fastlegekontoret er samorganisert med Bærum helse og friskliv med tjenestene Frisklivssenteret, Rask Psykisk Helsehjelp, kommunens selvmordsforebyggende team, psykisk helseteam for flyktninger og kommunens psykososiale kriseteam.

Velkommen til oss!


Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Legevakt og andre kommunale oppgaver etter avtale; KAD og helsestasjon
 • Helseundersøkelser av flyktninger i samarbeid med flyktningkontoret
 • Tverrfaglig samarbeid/kompetanseutveksling
 • Veiledning av studenter


Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege. HPR-nr. registreres i CV
 • Spesialist/påbegynt spesialist i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig. For søkere fra land utenfor Skandinavia må norskprøve C1 være bestått


Personlige egenskaper
 • Gode evner til samarbeid
 • Effektiv og systematisk
Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Bærum lege og friskliv
 • Nåværende listestørrelse er på ca. 500 pasienter
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Varierte dager med noe arbeid på KAD og helsestasjon i tillegg til legekontoret
Gyldig politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.

 


Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Bærum helse og friskliv
Kontaktperson
Navn: Liv Tellsgård
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 91135575
E-post: liv.tellsgard@baerum.kommune.no
Arbeidssted
Rud
Rudsveien 45
1346 GJETTUM
Søk på stillingen