Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ved nevrologisk avdeling på sykehuset Namsos har vi 7 overlegestillinger og 6 stillinger for leger i spesialisering (LIS). Avdelingen har vakt med ansvar for øyeblikkelig hjelp, poliklinikk, dagenhet, nevrofysiologisk laboratorium, sengepost for generell nevrologi og slagenhet.
Sykehuset ligger i den nordre delen av Trøndelag fylke, i Namsos by, nært flyplass, buss og båt. Som LIS i nevrologi hos oss vil du tidlig bli involvert i klinisk arbeid. Sammen med våre spesialister i nevrologi blir din jobb å utrede, diagnostisere og behandle pasienter med nevrologiske sykdommer. Vårt legeteam er lite og samlokalisert. Vi har høyt fokus på LIS-utdanning, gode arbeidsforhold og faglig utvikling. Avdelingen er aktiv med klinisk forskning og utdanning av medisinstudenter.
I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med mange dyktige kollegaer fra ulike faggrupper. Foretakets verdier kvalitet, trygghet og respekt er grunnleggende for vår virksomhet. Helse Nord-Trøndelag HF sine fire hovedoppgaver er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell. 

Vi søker nå etter deg som ønsker å spesialisere deg innen nevrologi! 
Helse Nord-Trøndelag tilbyr LIS-utdanning innen 26 spesialiteter. Foruten spesialitetene  psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri, må alle ha spesialiseringstid på universitetssykehus for å fullføre kliniske læringsmål del 3. Helse Nord-Trøndelag har avtale om spesialiseringstid ved St.Olavs hospital. Du finner mer informasjon om dette her. Du kan lese mer om spesialisering i nevrologi her. 
Vi håper du vil søke og bli en del av denne fine gjengen vår på Nevrologisk Avdeling!

Ansettelser vil bli vurdert fortløpende og kan forekomme før søknadsfrist går ut. 

Arbeidsoppgaver

 • Vaktarbeid i samarbeid med overlege som har bakvakt. LIS går i en 6-delt vaktplan med hjemmevakt fra 18.00-08.00.
 • Sengepostarbeid i samarbeid med overlege.
 • Delta aktivt i undervisning for leger i spesialisering

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Gjennomført Lege i spesialisering del 1
 • Gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en lege som ønsker å utdanne seg til spesialist i nevrologi med interesse for faget
 • Du må være punktlig og pålitelig
 • Du må bidra til et godt faglig og sosialt miljø

Vi tilbyr

 • Et trygt og læringsfremmende arbeidsmiljø med lett tilgjengelige overleger og ledere.
 • Fullstendig utdanningsforløp for LIS 3 i nevrologi 
 • Fast veileder og veiledningssamtaler 1 gang hver måned
 • En dag fordypning annenhver uke i fast rotasjon
 • Fast undervisning for leger i spesialisering 2 ganger per uke (90 minutter)
 • Fokus på oppnåelse av læringsmål og aktiviteter inkludert opplæring i prosedyrer (spinalpunksjon, ultralyd halskar, nerveblokader, botulinumtoxin behandling på nevrologisk indikasjon med mer)
 • God tilrettelegging for deltakelse på kurs i nevrologi.
 • Individuell utdanningsplan inkludert avtale for fullføring av utdannelse (til sammen 1 år) ved Universitetssykehuset i Trondheim; St. Olavs hospital.
 • Rullerende arbeidsplan hvor det tilstrebes normert arbeidstid.
 • Muligheter for deltakelse i klinisk forskning innenfor nevrologi.
 • Mulighet for deltakelse i undervisning av medisinstudenter.  
 • Mulighet for opplæring i ultralydveiledet botulinumtoksin behandling, oppfølging av pasienter med vagusnevrestimulator og avansert parkinsonbehandling samt kontroll av VP-shunt.
 • En sosial avdeling både i og utenom arbeidstid. 
 • Et naturskjønt nærområde med gode muligheter for friluftsliv, jakt, fiske, kayak, dykking, sykling, ski med mer. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Anna Kristine Grav
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74215535
Navn: Laila Elverum
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74215535
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset Namsos, Helse Nord-Trøndelag HF
Hvikvegen 8
7800 NAMSOS
Søk på stillingen