Drammenselva
Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsker deg velkommen til å søke jobb hos oss!
Er du dyktig og engasjert? Vil du være med å skape fremtidens sykehus?

Vestre Viken er et av de største helseforetakene i landet med om lag 9 400 ansatte. Vi driver pasientbehandling i 26 kommuner i Sør-Øst Norge. Regionen er i sterk vekst og utvikling, og vi er stadig på utkikk etter flere flinke fagfolk. 
(Foto: Vestre Viken)

Meningsfull jobb

Din innsats er verdifull for pasientene våre. Vi har somatisk virksomhet ved Drammen sykehus, Bærum sykehus, Ringerike sykehus, Kongsberg sykehus og Hallingdal sjukestugu.

Vi har psykiatriske sykehusavdelinger ved Blakstad og fem distriktpsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling.

Visste du at…
… hver måned forbereder vi om lag 11 000 kreftkurer?
… våre leger utfører mer enn 100 operasjoner hver eneste dag?
… vi gjennomfører mer enn 10 millioner analyser hvert år?
… det fødes ca. 5 000 barn på sykehusene våre?
… 40 ulike nasjonaliteter jobber i Vestre Viken?
Godt arbeidsmiljø
Velferdstilbud
Utdanning og kompetanse
Forskning og innovasjon
Drammen sykehus
Bærum sykehus
Ringerike sykehus
Kongsberg sykehus
Klinikk for psykisk helse og rus
Klinikk for medisinsk diagnostikk

Spesialiteter
 • Akutt og mottaksmedisin
 • Psykiatri
 • Anestesiologi
 • Barne- og ungdomspsykiatri
 • Patologi
 • Rus- og avhengighetsmedisin
 • Barnesykdommer
 • Fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Nyresykdommer
 • Gastroenterologisk kirurgi
 • Generell kirurgi
 • Geriatri
 • Lungesykdommer
 • Hjertesykdommer
 • Infeksjonssykdommer
 • Karkirurgi
 • Onkologi
 • Medisinsk mikrobiologi
 • Medisinsk biokjemi
 • Nevrologi
 • Revmatologi
 • Nukleærmedisin
 • Ortopedisk kirurgi
 • Plastikkirurgi
 • Blodsykdommer
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Urologi
 • Øre-nese-halssykdommer
 • Øyesykdommer
 • Indremedisin
 • Endokrinologi
 • Bryst- og endokrinkirurgi
 • Radiologi
 • Immunologi og transfusjonsmedisin
 • Allmennmedisin
 • Fordøyelsessykdommer
 • Samfunnsmedisin
 • Klinisk nevrofysiologi
 • Forskjellige stillinger
Arbeidssted
Bærum sykehus
Sogneprest Munthe-kaas vei 100
1346 GJETTUM
Se kart
Drammen sykehus
Dronninggata 28
3004 DRAMMEN
Se kart
Kongsberg sykehus
Drammensveien 4
3612 KONGSBERG
Se kart
Ringerike sykehus
Arnold Dybsjords vei 1
3511 HØNEFOSS
Se kart
Hallingdal sjukestugu
Helsetunvegen 15
3570 ÅL
Se kart
Klinikk for psykisk helse og rus
Grønland 32
3045 DRAMMEN
Se kart