Vestre Viken
Er du dyktig og engasjert? Vil du være med å skape fremtidens sykehus?

Vestre Viken er et av de største helseforetakene i landet med om lag 9 400 ansatte. Vi driver pasientbehandling i 26 kommuner i Sør-Øst Norge. Regionen er i sterk vekst og utvikling, og vi er stadig på utkikk etter flere flinke fagfolk. 
(Foto: Vestre Viken)

Meningsfull jobb

Din innsats er verdifull for pasientene våre. Vi har somatisk virksomhet ved Drammen sykehus, Bærum sykehus, Ringerike sykehus, Kongsberg sykehus og Hallingdal sjukestugu.

Vi har psykiatriske sykehusavdelinger ved Blakstad og fem distriktpsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling.

Visste du at…
… hver måned forbereder vi om lag 11 000 kreftkurer?
… våre leger utfører mer enn 100 operasjoner hver eneste dag?
… vi gjennomfører mer enn 10 millioner analyser hvert år?
… det fødes ca. 5 000 barn på sykehusene våre?
… 40 ulike nasjonaliteter jobber i Vestre Viken?
Godt arbeidsmiljø
Velferdstilbud
Utdanning og kompetanse
Forskning og innovasjon
Drammen sykehus
Bærum sykehus
Ringerike sykehus
Kongsberg sykehus
Klinikk for psykisk helse og rus
Klinikk for medisinsk diagnostikk
Arbeidssted
Vestre Viken

Ledige stillinger ved Vestre Viken