Sykehuset Østfold er en av Østfolds største bedrifter med over 5000 medarbeidere. Vi har et topp moderne sykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus i Moss og en rekke lokale tilbud i resten av fylket. Vi gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus. Stor aktivitet gir muligheter for å utvikle våre sterke fagmiljøer videre.
 
I Sykehuset Østfold får du mulighet til å jobbe i moderne lokaler, med ny teknologi og gode kollegaer. Vi har et aktivt forskningsmiljø og egen forskningsstiftelse og har stort fokus på tverrfaglig samarbeid. Det finnes karrieremuligheter innen både fag og ledelse. Somatikk og psykiatri er samlokalisert på Kalnes og det gir unike muligheter for å gi helhetlige helsetjenester. Vi har fokus på teknologi og innovasjon, og ønsker å ligge foran i utviklingen.
 
Østfold er et fylke det er godt å arbeide, bo og vokse opp i. I Østfold får du kort vei til alt og lavere boligpriser. Velger du Sykehuset Østfold, får du en spennende arbeidsplass som aldri slutter å jobbe for å gi innbyggerne moderne, trygge og helhetlige helsetjenester.
 
Ledige stillinger lyses ut på våre nettsider: www.sykehuset-ostfold.no Følg oss gjerne på LinkedIn og Facebook! 
(Foto: Sykehuset Østfold)

Arbeidssted
Sykehuset Østfold HF
Postboks 300
1714 GRÅLUM, SARPSBORG
Se kart