Stavanger universitetssjukehus

Stavanger universitetssjukehus

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus trenger dyktige og engasjerte medarbeidere innen de fleste helsefaglige områder. Vi er også interessert i deg med teknisk, økonomisk eller administrativ fagkompetanse.
Meningsfullt arbeid 
Stavanger universitetssjukehus er ett av landets seks universitetssykehus, og blant Norges største akuttsykehus. Sykehuset eies av det regionale helseforetaket Helse Vest.

Hos oss får du meningsfullt arbeid med både faglige utfordringer og utvikling. Respekt, trygghet og kvalitet er kjerneverdiene våre. Vi har rundt 130 ulike yrkesgrupper i et positivt, inkluderende og kulturelt mangfoldig arbeidsmiljø. Til sammen er vi nesten 8000 medarbeidere fra alle verdensdeler og over 30 land, og utgjør en av regionens største arbeidsgivere.

En viktig del av Sør-Rogaland
Stavanger universitetssjukehus betjener en befolkning på rundt 370 000 i 18 kommuner i Sør-Rogaland. Dette inkluderer to av landets ti største byer, Stavanger og Sandnes.

Stavanger universitetssjukehus utfører i tillegg mange regionale oppgaver for en større befolkning, blant annet nyfødtmedisin, hjerneslagbehandling, perkutan hjerteintervensjon (PCI), akutt nevrokirurgi og traumebehandling.

Sykehuset er lokalisert på Våland i Stavanger, og har flere poliklinikker, avdelinger og distriktsspykiatriske sentre i regionen. Her finner du en oversikt over våre lokasjoner: Steder - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)
(Foto: Stavanger universitetssjukehus)
Utdanning og forskning
Nytt sykehus
Ny i Stavanger-regionen?
Arbeidssted
Stavanger universitetssjukehus
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 STAVANGER
Se kart