Ansatte på Oslo universitetssykehus
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte. Oslo universitetssykehus står for en stor del av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge. 
(Foto: .istockphoto)

Vi trenger flere dyktige og engasjerte medarbeidere

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi har stillinger innenfor de fleste medisinske fagfelt. 
Mer om oss
OUS som arbeidsplass
Møt noen av våre ansatte
(Foto: .istockphoto)

Ledige stillinger ved Oslo Universitetssykehus HF