iStock
Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du kombinere jobb med friluftsliv i storslått natur og flotte kulturopplevelser.
Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø.

På denne siden finner du alt om oss og hvilke muligheter som finnes for karriere, fag og utvikling!
(Foto: Nordlandssykehuset.no)

Bli en av oss!

Sentralt i Nordland finner du Nord-Norges nest største sykehus, Nordlandssykehuset. Vi synes at sykehuset er passe stort - stort nok til å gi varierte og interessante oppgaver, lite nok til at det er lett å be om samarbeid og kort vei til hjelp.

Vi er lokalisert i Salten, Lofoten og Vesterålen, og har et omfattende tilbud både innenfor somatikk, og psykisk helsevern og rus. Den største delen av virksomheten er lokalisert til det somatiske og det psykiatriske sykehuset i Bodø. Foretaket har også lokalsykehus på Gravdal i Lofoten og Stokmarknes i Vesterålen, samt flere distriktspsykiatriske sentre og ambulansestasjoner i Salten, Lofoten og Vesterålen.

For oss er våre ansatte vår viktigste ressurs. Derfor bygger vi trygge rammer og bistår med videreutvikling av den kompetansen du allerede har. Nordlandssykehuset er et utdanningssykehus, og undervisning og opplæring er en av sykehusets hovedoppgaver. Vi bidrar til utdanningen av mange ulike yrkesgrupper, og vi tar gjerne imot deg også!
Leger i spesialisering
Forskning og innovasjon
(Foto: iStock)
Livet i Nordlandssykehuset
Ny i Nordland?

Spesialiteter
 • Akutt og mottaksmedisin
 • Anestesiologi
 • Barne- og ungdomspsykiatri
 • Barnesykdommer
 • Blodsykdommer
 • Bryst- og endokrinkirurgi
 • Fordøyelsessykdommer
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Gastroenterologisk kirurgi
 • Generell kirurgi
 • Hjertesykdommer
 • Infeksjonssykdommer
 • Indremedisin
 • Karkirurgi
 • Klinisk nevrofysiologi
 • Lungesykdommer
 • Medisinsk biokjemi
 • Nevrologi
 • Nyresykdommer
 • Onkologi
 • Ortopedisk kirurgi
 • Patologi
 • Psykiatri
 • Radiologi
 • Revmatologi
 • Rus- og avhengighetsmedisin
 • Thoraxkirurgi
 • Urologi
 • Øre-nese-halssykdommer
 • Øyesykdommer
 • Nukleærmedisin
 • Medisinsk mikrobiologi
Arbeidssted
Nordlandssykehuset HF, Bodø
Parkveien 95
8005 BODØ
Se kart
Nordlandssykehuset HF, Lofoten
Sykehusbakken 23
8372 Gravdal
Se kart
Nordlandssykehuset HF, Vesterålen
Ivar Bergsmosgate 3
8450 Stokmarknes
Se kart

Ledige stillinger ved Nordlandssykehuset HF