Copyright Trondheim kommune

Jobb i Trondheim kommune

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 15 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud.

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.
Jobb med oss - Trondheim kommune
(Foto: iStock)
Bli kjent med Trondheim
Leve og bo
(Foto: Copyright Trondheim kommune)

Arbeidssted
Trondheim kommune
Postboks 2300 Torgard
7004 TRONDHEIM
Se kart