iStock

Jobb på Akershus universitetssykehus

Lokalisert en snau halvtime utenfor hovedstaden ligger Ahus og utgjør et av Europas mest moderne sykehus. Vi har ansvaret for ca 10 % av landets befolkning og er Norges største akuttsykehus. Vi setter pasienten i sentrum for alt vi gjør. På Ahus finnes det en rekke karrieremuligheter for deg som ønsker å gjøre en forskjell!

(Foto: Ahus)

Et av Europas mest moderne sykehus

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for cirka 570 000 innbyggere. Hovedoppgavene våre er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
Vi er 10 541 ansatte på Ahus, med ansvar for innbyggerne i Follo, Romerike og Kongsvingerregionen. I tillegg de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner, en del av vårt sykehusområde.
Vår virksomhet foregår på Nordbyhagen i Lørenskog, Nordre Follo, Kongsvinger og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.
Karriere og utvikling
Bli kjent med oss
(Foto: Ahus)
Ny i Lørenskog?
(Foto: iStock)
Arbeidssted
Hoved arbeidssted
Sykehusveien 25
1478 LØRENSKOG
Se kart

Ledige stillinger ved Akershus universitetssykehus