Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Radiologisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus har nå ledig to faste stillinger som Lege i spesialisering i fagfeltet Bryst- og endokrin radiologi ved Brystdiagnostisk senter.

Du vil jobbe 100% ved BDS det første året, og deretter kunne gå over i radiologi-spesialiseringløpet ved hovedrøntgen for å bli spesialist i radiologi. Du kan ta hele tjenestetiden i Stavanger da vi er et gruppe 1 sjukehus. Du vil få mer informasjon om dette i et evt. intervju.

Brystdiagnostisk Senter er lokalisert i Hillevåg, i relativt nye lokaler. I avdelingen arbeider 4 radiologer, 13 radiografer og 5 sekretærer. Vi tilbyr undersøkelser med vanlig mammografi, tomosynthese, kontrastmammografi, ultralyd og MR. Vi har tett tverrfaglig samarbeid med bryst- og endokrinkirurger, onkologer, bioingeniører og patologer med ukentlige MDT-møter. I tillegg er det samarbeid mot hovedavdelingen, mot Kreftregisteret og vi har ansvar for Mammografiprogrammet i Rogaland. Vi utfører også ultralydundersøkelser av thyroidea, og samarbeider her tett med kirurger.

Avdelingen benytter kunstig intelligens som beslutningsstøtte og det vil være mulighet for å delta i det videre arbeidet med bruk av kunstig intelligens som et verktøy i radiologisk diagnostikk og bildebehandling.

Vi er en klinisk avdeling som jobber i Dips Arena, og som benytter Sectra PACS som vårt arbeidsverktøy. Vi bruker Imatis løsningen for innsjekk og betaling.
Målsetningen til Brystdiagnostisk senter er å ha høy kvalitet i alle ledd, yte god service for primærhelsetjenesten, og alltid tilfredsstille de krav om kvalitet som det Nasjonale mammografiprogrammet krever.

Radiologisk avdeling forøvrig er en travel og trivelig arbeidsplass med over 200 ansatte. Det er et inkluderende arbeidsmiljø med plass til alle. Overlegene er seksjonert innen fagområdene lungesykdommer, onkologi, kardiologi, ØNH, nevrologi, gastroenterologi, urologi, gynekologi, MSK, pediatri, brystdiagnostikk, nukleærmedisin og intervensjonsradiologi. Avdelingen består av "Hovedrøntgen" på sykehuset, Brystdiagnostisk senter, PET/nukleærmedisinsk seksjon samt geografisk adskilte seksjoner i Egersund, Sandnes og Hillevåg.

Avdeling har høyt fokus på faglig kompetanse, forskning og utdanning. Vi legger til rette for faglig påfyll, og prioriterer deltakelse på kongresser og kurs i både inn- og utland. Vi har en moderne utstyrspark og utfører intervensjon og radiologisk diagnostikk på et høyt nivå.

Gjennom avdelingens forskningsgruppe SMIL (Stavanger Medical Imaging Laboratory) tilbys gode muligheter for forskning både på PhD- og postdoc-nivå. Det overordnede fokus for SMIL er avansert bildebehandling og kunstig intelligens. Avdelingen samarbeider med UiS, UiB (Mohn Medical Imaging and Visualization Centre), NTNU, UiO, UiT, Kreftregisteret/FHI, og deltar i flere store nasjonale og internasjonale studier. Radiologisk avdeling samarbeider også tett opp mot sykehusets kliniske avdelinger. Det er i dag 1 professor, 1 førsteamanuensis, 7 leger med doktorgrad og 5 leger i PhD-løp i avdelingen.

Stavanger Universitetssykehus er ett av landets seks universitetssykehus og blant Norges største akuttsykehus med nesten 8000 ansatte. Sykehuset betjener en befolkning på rundt 370 000 i 18 kommuner i Sør-Rogaland. Dette inkluderer to av landets ti største byer, Stavanger og Sandnes som har et rikt kulturtilbud og gode muligheter for varierte fritidsaktiviteter. Sykehuset ligger i et vakkert område med hav, fjord og fjell i omegn.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Det vil i perioden på BDS gis et rekrutterings tillegg for radiologer som tilknytter seg seksjonen 100%.

Arbeidsoppgaver

 • Variert arbeid innen diagnostikk av bryst, inkludert brystkreft.
 • Tolke 2D og 3D-mammografi, utføre ultralyd av bryst og lymfeknuter og utføre biopsi der det er indikasjon.
 • Tolke MR-mamma-undersøkelser.
 • Delta i tolking av mammografiscreening-undersøkelser kan bli aktuelt.
 • Kommunikasjon rundt funn og resultat av undersøkelsen med pasient, fastleger, kirurg, patolog og onkolog i tverrfaglige møter.
 • Oppfølging av biopsisvar og tilbakemelding til pasient, henvisende og behandlende lege.
 • Lege i spesialisering vil ta del i avdelingens og sykehusets internundervisning og bidra med faglige innlegg.


Kvalifikasjoner

 • Godkjent autorisasjon som lege i Norge.
 • Godkjent LIS 1/turnustjeneste. De med nært forestående godkjenning oppfordres også til å søke! 
 • Erfaring fra LIS arbeid innen radiologi vektlegges, men er ikke et krav.
 • Personlig egnethet og motivasjon vektlegges sterkt.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og en positiv innstilling. 
 • Evne til å arbeide selvstendig og under press.
 • Evne til å arbeide strukturert, nøyaktig og kvalitetsbevisst.
 • Faglig nysgjerrighet, evnen til å erverve seg ny kunnskap, evnen til å tenke tredimensjonalt og god formidlingsevne vektlegges positivt.
 • Forskningsinteresse og forskningserfaring (publikasjoner, PhD) vektlegges også positivt.  

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver innen et fagfelt i stor utvikling.
 • Høyt faglig nivå.
 • Alle læringsmålene i spesialistutdanning i radiologi kan oppnås hos oss.
 • Lønn og pensjonsavtale i samsvar med overenskomst.
 • Et stort, mangfoldig arbeidsmiljø med støttende, engasjert kolleger og veiledere.
 • Velferdsordninger med blant annet bedriftsidrettslag og turgruppe, se gjerne www.susbil.no 
 • God pensjons- og forsikringsordning.
 • Du er velkommen til en omvisning for å få et inntrykk av avdelingen vår.

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for en inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Linn Tøsdal
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 51514442
Arbeidssted
Klinikk for medisinsk service og ABK / avdeling for radiologi / brystdiagnostisk senter, Helse Stavanger HF
Torgveien 21A
4016 Stavanger
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image