Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Spennende mulighet ved Barne- og Ungdomsklinikken – vi søker ny seksjonsleder og overlege til nyfødtintensiv avdelingen!

Er du klar for å ta en sentral rolle ved en av Norges største barneavdelinger? Barne- og ungdomsklinikken (BUK) Ahus søker en engasjert og erfaren nyfødtlege til fast stilling som seksjonsleder / fagansvarlig overlege ved Nyfødt intensivavdelingen. Ved intern rekruttering til seksjonslederstillingen vil det bli ledig en fast overlegestilling ved Nyfødtintensivavdelingen og vi oppfordret derfor også aktuelle kandidater som kun søker overlegestilling å søke.

Nyfødt intensivavdelingen ved Ahus, med ca. 650 innleggelser per år, er en av Norges største. Avdelingen behandler premature fra 26. svangerskapsuke, syke nyfødte og spedbarn opp til 3 måneder som trenger intensivbehandling, inkludert respiratorbehandling, HFO, iNO og sirkulasjonsstøtte. Sterkt fokus på foreldreinvolvering gjør at pasienter kan bo med sine foreldre på sykehuset. Nyfødtavdelingens ambulerende team (NAT) muliggjør trygg og tidlig utskrivelse av premature. Tett tverrfaglig samarbeid med ernæringsfysiolog, fysioterapeut, musikkterapeut, psykolog og sosionom sikrer omfattende oppfølging. Avdelingen har et godt arbeidsmiljø med engasjerte og kompetente medarbeidere.

Seksjonslederen er medlem av Avdeling for leger sin ledergruppe. Avdelingen har ansvar for å bemanne andre avdelinger med legeressurser og sikre forsvarlig medisinsk virksomhet. Det forventes at seksjonslederen ser hele klinikkens behov i beslutningsprosesser, i tillegg til ansvaret for egen seksjon.
Seksjonslederen vil være medisinsk faglig rådgiver for avdelingsleder ved Avdeling for nyfødtintensiv. Seksjonslederen har personalansvar for leger ved Nyfødtintensiv og et faglig lederansvar for leger med oppgaver der. 

Ahus ligger 20 minutters kjøring fra Oslo sentrum og betjener 575 000 innbyggere. Barne- og Ungdomsklinikken (BUK) har ca. 350 ansatte og betjener 125 000 barn fra et variert opptaksområde. Vi er blant Norges største akuttsykehus for barn og tilbyr spesialisthelsetjenester innen alle barnemedisinske fagområder for barn og ungdom opp til 18 år.
BUK består av ulike avdelinger, inkludert Nyfødtintensiv, Barn og ungdom med eget mottak og overvåkning, Forskning og utvikling, Barnehabilitering, Barn og unges psykiske helse, Poliklinikk, Kontortjenester, og Legeavdeling. Vi fremmer forskning og har nylig etablert en egen forskningspost i klinikken.

Nyfødtlegene ved Barne- og ungdomsklinikken har hjemmevakt fra kl. 16.00 med 30 minutters utrykningstid. Vi har for tiden et 5-delt vaktsjikt, som planlegges utvidet til et 6-delt system. I helgene er en nyfødtlege til stede fra kl. 09.00 til 17.00. Kveld og natt bemannes av primærvakt LIS og sekundærvakt overlege, med henholdsvis 16-delt og 12-delt vaktsystem. Vi har også et 12-delt overlege dag-/helgevaktsjikt som inkluderer arbeid til kl. 21.00 på kveldstid og i helgene. Bemanningen på kveldstid og i helgene er styrket, med fire leger til stede til kl. 21.00 og to leger fra kl. 21.00 til 08.00.

Vi legger stor vekt på å skape et aktivt fagmiljø og vårt arbeid for et godt arbeidsmiljø reflekterer vårt ønske om trivsel og utvikling for våre ansatte. Du vil oppleve et nært samarbeid med nærmeste leder, med fokus på både faglig vekst og trivsel på arbeidsplassen. Vi vil også gi deg muligheten til å kombinere klinisk praksis med forskning i samarbeid med vår forskningsavdeling.

Arbeidsoppgaver

Stillingen omfatter et bredt spekter av oppgaver for å sikre kvaliteten på den medisinske behandlingen i avdelingen. Dette inkluderer turnusplanlegging, koordinering og organisering av det daglige legearbeidet, samt oppfølging og opplæring av legegruppen. Videre innebærer stillingen fag- og prosedyresamarbeid med føde/barsel og deltagelse i forsknings- og kvalitetsarbeid.
Nyfødtoverlegenes faste oppgaver inkluderer visitt og faglig arbeid på avdelingen, med oppfølging og veiledning av LIS-leger og roterende legespesialister. Arbeidsoppgavene omfatter også barselvisitt og poliklinisk arbeid, hvor polikliniske pasienter hovedsakelig består av risikopasienter fra nyfødtperioden og ny-henviste pasienter under 1 år med ulike medisinske problemstillinger.

Kvalifikasjoner

 • Søker bør være spesialist i barnesykdommer med spesiell erfaring innen nyfødtmedisin.
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Vitenskapelige kvalifikasjoner (PhD) er ønskelig
 • Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting

Personlige egenskaper

 • Ønske og motivasjon for å være leder
 • Evne til å jobbe strukturert, fleksibelt og innsatsvillig
 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid
 • Interesse for medisinsk fagutvikling, pasientsikkerhet og organisering av helsetilbudet
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Arbeid i en av Norges største barne- og ungdomsavdelinger i umiddelbar nærhet til Oslo
 • Mulighet for å påvirke faglig retning i en dynamisk avdeling
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel oppstart etter avtale
 • Vi er en stor og entusiastisk legegruppe med et meget godt sosialt miljø
 • Vi har et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning 
 • Den som ansettes vil oppleve spennende og utviklende arbeidsoppgaver med en variert pasientpopulasjon
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Ole Frederik Zimmer
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4790634993
E-post: olzi@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
BUK avdeling leger, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen