Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Spennende mulighet ved Barne- og Ungdomsklinikken – ledig fast overlegestilling for barnekardiolog!

Er du en barnekardiolog som har lyst til å være med og  videreutvikle en av landets største og mest aktive barne- og ungdomsklinikker? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Vi søker en engasjert overlege med spisskompetanse innen barnekardiologi til vårt team. Teamet består av en professor i 50% stilling, to avdelingsledere med kombinerte kliniske og ledelsesoppgaver i 20-40% stillinger, samt to leger i starten av sine barnekardiologiske karrierer på henholdsvis 100% og 50% stilling.

Som overlege hos oss vil du spille en nøkkelrolle i å styrke vår barnekardiologiske kompetanse og bemanning. Du vil bidra til å forme og utvikle avdelingen, sikre høy kvalitet på behandlingen av våre pasienter, og gi god omsorg for barn med kardiologiske problemstillinger og deres pårørende.

Ahus ligger kun 20 minutters kjøring fra Oslo sentrum og betjener omtrent 575 000 innbyggere. Barne- og Ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus har ca. 350 dedikerte ansatte som ivaretar en mangfoldig barnepopulasjon på 125 000 fra et variert opptaksområde. Vi er blant Norges største akuttsykehus for barn og tilbyr spesialisthelsetjenester innen alle barnemedisinske fagområder for barn og ungdom opp til 18 år.

BUK består av ulike avdelinger, inkludert Nyfødtintensiv, Barn og ungdom med eget barnemottak og barneovervåkning, Forskning og utvikling, Barnehabilitering, Barn og unges psykiske helse, Poliklinikk, Kontortjenester, og Legeavdeling. Vi fremmer aktivt deltakelse i forskning, og har nylig etablert en egen forskningspost i klinikken.

Vår vaktstruktur, implementert fra vinteren 2023, inkluderer et 16-delt primærvaktteam, et 12-delt sekundærvaktsjikt, og et 12-delt sekundært dag-/helgevaktsjikt, som inkluderer arbeid på kveldstid til kl. 21.00 og dag- og kveldsarbeid i helgene. I tillegg har vi et 5-delt nyfødtvaktsjikt med hjemmevakter og styrket bemanning på kveldstid og i helgene. Deltagelse i vaktordningen er påregnet.

Ved BUK på Ahus tilbyr vi et hyggelig arbeidsmiljø preget av engasjement, samarbeid og faglig utvikling. Du vil oppleve et tett samarbeid med andre faggrupper, noe som forbedrer arbeidshverdagen og styrker pasientbehandlingen. Vår matriseorganisering fremmer tverrfaglig samarbeid og kunnskapsdeling.

Vi legger stor vekt på å skape et aktivt fagmiljø som fremmer trivsel og utvikling for våre ansatte. Du vil ha nært samarbeid med nærmeste leder, med fokus på både faglig utvikling og trivsel. Vi gir deg også muligheten til å kombinere klinisk praksis med forskning i samarbeid med vår forskningsavdeling.

Bli en del av vårt engasjerte team og form fremtiden til Barne- og Ungdomsklinikken ved Ahus!

Vi oppfordrer alle kvalifiserte søkere, uavhengig av identitet og bakgrunn, til å søke. Velkommen til en avdeling hvor din fagkompetanse verdsettes, og hvor du får muligheten til å aktivt påvirke og bidra til kontinuerlig utvikling!


Kvalifikasjoner

 • Søker bør være spesialist i barnesykdommer med kompetanse innen barnekardiologi
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Vitenskapelige kvalifikasjoner (PhD) er ønskelig
 • Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å jobbe strukturert, fleksibelt og innsatsvillig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid
 • Interesse for medisinsk fagutvikling, pasientsikkerhet og organisering av helsetilbudet
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Arbeid i en av Norges største barne- og ungdomsavdelinger i umiddelbar nærhet til Oslo
 • Mulighet for å påvirke faglig retning i en dynamisk avdeling
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel oppstart etter avtale
 • Vi er en stor og entusiastisk legegruppe med et meget godt sosialt miljø
 • Vi har et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning 
 • Den som ansettes vil oppleve spennende og utviklende arbeidsoppgaver med en variert pasientpopulasjon
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Ole Frederik Zimmer
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4790634993
E-post: olzi@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
BUK avd leger, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen