Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Nydalen DPS er et distriktspsykiatrisk senter i Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Vårt opptaksområde er bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke med til sammen ca. 130.000 innbyggere. Nydalen DPS består av fire seksjoner: Seksjon Allmennpsykiatrisk poliklinikk og Seksjon Psykose- og akuttbehandling i Gullhaugveien 12 i Nydalen, Seksjon Døgnbehandling i Lovisenberggata 4g og Seksjon Psykiatrisk legevakt i storbylegevakten på Aker.                                                                 
Seksjon Psykose og akuttbehandling holder til i nye og moderne lokaler i Nydalen og består av Akuttenheten, Psykosepoliklinikken, TIPS-enheten og Kontorenheten. I tillegg er det to FACT- team tilknyttet seksjonen.

Akuttenheten har ledig fast stilling som overlege. Stillingen kan også søkes på av erfaren LIS/nesten ferdig spesialist.

Vi søker en spesialist i psykiatri med gode samarbeidsevner, engasjement og stor arbeidskapasitet. Vi er et tverrfaglig team med seks fagstillinger; enhetsleder, overlege, psykologspesialist, psykolog og spesialsykepleier. I tillegg LIS i en turnusordning. Arbeidshverdagen er variert, rettet mot mennesker i krise, med akutte problemstillinger som psykose, mani, alvorlig depresjon og selvmordsrisiko. Dette er jobben for deg som ønsker å jobbe med bredden av problemstillinger innen psykisk helsevern, i tett samarbeid med engasjerte og hyggelige kolleger.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver
 • Akuttvurderinger, i akuttenhetens lokaler, ambulant eller over telefon. Vi vurderer behov for akutte tiltak, medikamentell behandling og innleggelse under rammen av frivillighet eller tvungent psykisk helsevern, samt henviser til andre instanser, f.eks. til videre poliklinisk behandling
 • Akuttenheten gir tilbud om inntil 3-4 oppfølgingssamtaler ved behov og samarbeider med pårørende og andre deler av helsetjenesten. Vi samarbeider tett innad i teamet og med øvrige enheter i avdelingen for å gi våre pasienter så god helsehjelp som mulig
 • Veiledningsoppgaver overfor leger i spesialisering, andre medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Overleger har tilbud om frivillig deltagelse i vaktordning (hjemmevakt) ved DPS døgn 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i psykiatri
 • LIS i sluttfasen av spesialiseringsløp kan også være aktuell
 • Søker må ha bred klinisk erfaring, ønskelig med erfaring med akuttpsykiatriske problemstillinger og tvungent psykisk helsevern
 • Søker må beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:
 • Har stor arbeidskapasitet, er løsningsorientert og trives i en hektisk hverdag
 • Har evnen til å arbeide strukturert og systematisk
 • Har gode samarbeidsevner og har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Ukentlig internundervisning av høy faglig kvalitet
 • Gode vilkår til rett søker
 • Gode muligheter for faglig utvikling og deltagelse i forskningsprosjekter
 • Kontinuerlig fokus på å opprettholde et godt arbeidsmiljø, preget av støtte og konstruktive tilbakemeldinger
 • Hyggelige, engasjerte og dyktige kolleger
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Erlend Hangaard
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4791327689
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Akuttenheten NDP, Oslo universitetssykehus HF
Gullhaugveien 12
0484 Oslo
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image