Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har nå ledig fast stilling som overlege ved vår døgnseksjon.

DPS Øvre Romerike er en del av divisjon psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus og ligger sentralt på Jessheim, i gangavstand til
tog og buss.
Vårt opptaksområde på Øvre Romerike består av de 5 kommunene: Ullensaker, Gjerdrum, Nannestad, Eidsvoll og Hurdal. 

I tillegg til vår døgnseksjon har DPS Øvre Romerike en allmennpoliklinikk, seksjon for gruppeterapi, psykose, et akutteam og merkantil seksjon.

Døgnseksjonen gir et frivillig behandlingstilbud til pasienter over 18 år, med psykisk lidelse. Seksjonen har 18 plasser, inkludert Krise/
observasjonssenger og brukerstyrte senger
Vi jobber tverrfaglig og benytter ulike perspektiver og referanserammer i behandlingen. Vi har et variert aktivitets tilbud i
seksjonen, bestående av både samtalegrupper, psykoedukasjon og grupper med
fokus på fysisk aktivitet.
Vi samarbeider med øvrige avdelinger i Divisjon psykisk helsevern og med fastlegene og kommunene i opptaksområdet.

Alle søkere må søke elektronisk.

Vi ønsker deg velkommen som søker!


Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Arbeidsoppgaver


 Medisinskfaglige vurderinger og behandling og utredning av pasienter.
 Deltagelse i utviklingsarbeid ved DPS.
 Veiledning av leger i spesialiseringsforløp.
 Spesialistspesifikke oppgaver som tilkommer er blant annet epikrisegodkjenning, spesialistmedvirkning i behandlingsforløp, deltagelse i inntaksarbeid.

 Inngå i bakvaktsordning.

 

Kvalifikasjoner

 Norsk autorisasjon som lege og norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.
 God beherskelse av norsk språk, både muntlig og skriftlig.
 Forståelse for spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i behandlingsapparatet
 Kunnskap om helsemyndighetens lov- og forskriftsverk.
 Ønskelig med erfaring fra psykiatrisk døgnseksjon i spesialisthelsetjenesten.

 Personlig egnethet vil ble vektlagt.

Personlige egenskaper

 

Gode kommunikasjons og samarbeidsevner.

Lagspiller og trives med å jobbe i team.

Høy arbeidskapasitet.

Løsnings orientert.

Vi tilbyr

Sentral beliggenhet

Gode velferdstilbud for ansatte

Mulighet for bolig og barnehage

Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    

Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Stine Oliversen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4792406670
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Øvre Romerike seksjon døgn, Akershus universitetssykehus HF
Henrik Bulls veg 123
2052 Jessheim
Søk på stillingen