Kveldsseminar 28. november: CV

Skiller du deg ut i mengden? For deg som jobbsøkende lege er det viktig å få frem hva som gjør din kompetanse rett for stillingen du søker. Din CV kan være avgjørende for hvordan du blir vurdert i en slik prosess.

Legejobber videreutvikler tjenestene sine og vil arrangere kveldsseminarer for leger fremover, med ulike temaer rundt jobbsøking og karriere.

28. november er temaet legens CV. Du vil også få vurdert CV'en din i etterkant av seminaret og få en personlig tilbakemelding om innhold og struktur.

Vi har begrensede plasser så meld deg på ved å sende en mail til legejobber@tidsskriftet.no

 

Tema: Legens CV

Tid: 28. november, kl. 17:00-19:00

Sted: Legenes (midlertidige) hus, Kirkegata 25

Pris: 490 kr (2550 kr for ikke medl.)

Påmelding: Legejobber@tidsskriftet.no (navn og adresse)

Innhold:

  • Rådgiver fra Legejobber forteller om viktigheten av en god CV og presenterer Lege-CV'en (under utvikling)
  • Lege, og tidligere arbeidsgiver fra sykehus forteller hva hun ser etter i en CV
  • Vurdering av din CV med personlig tilbakemelding (sendes i ettertid)

Det vil bli enkel servering under seminaret.

Å være usikker rundt jobbsøking, CV- og søknadsskriving og karrierevalg er naturlig og felles for alle mennesker. Det kan avhenge av mange faktorer som hvor i utdanningsløpet du er, ønsker som endrer seg og hvilken livsfase du befinner deg i. Årsakene til at man ønsker karriereråd er derfor veldig varierte. Noen er i ferd med å starte yrkeslivet for første gang, mens andre har etter et lengre yrkesliv et ønske eller behov for å bytte jobb.

Legenes karriereløp skiller seg fra andre yrkers, og stillingsmarkedet er tidvis vanskelig å orientere seg i på egenhånd. Samtidig gjør ofte livsendringer at man har nok av andre ting å tenke på. Vi videreutvikler tjenestene våre, slik at det blir enklere for deg å navigere i legenes stillingsmarked.