Vurdering av CV inkl. kveldsseminar 28. november

Skiller du deg ut i mengden? For deg som jobbsøkende lege er det viktig å få frem hva som gjør din kompetanse rett for stillingen du søker. Din CV kan være avgjørende for hvordan du blir vurdert i en slik prosess.

Legejobber videreutvikler konseptet og vurdering av CV, med personlig tilbakemelding av innhold og strukur, vil være en av tjenestene vi tilbyr fremover.

De som bestiller en CV-vurdering er velkomne på kveldsseminar 28. november. Temaet for kvelden er legens CV. 

Ønsker du din CV vurdert? Send en mail til legejobber@tidsskriftet.no med følgende info:

- Navn og adresse
- Vedlagt CV
- Om du ønsker å delta på kveldsseminar
- Merk e-posten med "CV-vurdering"

Vi har begrenset antall plasser så vær tidlig ute!

Tema: Legens CV
Tid: 28. november, kl. 17:00-18:30
Sted: Legenes (midlertidige) hus, Kirkegata 25
Pris CV-vurdering inkl. seminar: 490 kr
(2550 kr for ikke medl.)

Innhold:

  • Rådgiver fra Legejobber snakker om innhold og struktur i en god lege-CV
  • Presentasjon av ny "Lege-CV" fra Legejobber (under utvikling)
  • Spesialist, og tidligere arbeidsgiver fra sykehus forteller hva hun ser etter i en CV
  • Vurdering av din CV med personlig tilbakemelding (sendes i ettertid)

* Det vil bli enkel servering under seminaret.

 

Å være usikker rundt jobbsøking, CV- og søknadsskriving og karrierevalg er naturlig og felles for alle mennesker. Det kan avhenge av mange faktorer som hvor i utdanningsløpet du er, ønsker som endrer seg og hvilken livsfase du befinner deg i. Årsakene til at man ønsker karriereråd er derfor veldig varierte. Noen er i ferd med å starte yrkeslivet for første gang, mens andre har etter et lengre yrkesliv et ønske eller behov for å bytte jobb.

Legenes karriereløp skiller seg fra andre yrkers, og stillingsmarkedet er tidvis vanskelig å orientere seg i på egenhånd. Samtidig gjør ofte livsendringer at man har nok av andre ting å tenke på. Vi videreutvikler tjenestene våre, slik at det blir enklere for deg å navigere i legenes stillingsmarked.