Nyhet: Rekrutteringstjenester

Legejobber har nå lansert rekrutteringstjenester. Etter mange års innsiktsarbeid besitter vi god kunnskap om våre medlemmer og deres arbeidsmarked. Denne kompetansen skal vi nå bruke for å bistå leger med å finne jobber de er motiverte for, og dermed tilrettelegge for at kommuner og sykehus rekrutterer riktig lege til sin arbeidsplass.


Vi hjelper arbeidsgivere med å finne rett kandidat, samtidig som vi veileder legene i valg av rett jobb. Vi jobber for at riktig lege skal være i riktig jobb med hovedfokus på at kandidater som presenteres er motiverte for stillingen, og at arbeidsgiver er fornøyd med prosessen – og ansettelsen.
Tjenesten er kostnadsfri til vi finner rett kandidat.

                        Ingen ansettelse = ingen kostnader


Ønsker du å bestille rekrutteringstjenester eller vil du høre mer fra en av våre rådgivere? Ta kontakt!

E-post: legejobber@tidsskriftet.no
Telefon: 41 70 10 70

Prosessen

  1. Vi starter med et innledende møte mellom deg som arbeidsgiver og en rådgiver fra Legejobber. Her blir du bedre kjent med oss og våre tjenester, og vi blir kjent med deg og din arbeidsplass.
  2. Etter møtet og avtaleinngåelse vil vi starte søket i vår kandidatbase, basert på det du leter etter. Samtidig utlyses stillingen. Annonsen lages av våre kommunikasjonsmedarbeidere, i samarbeid med deg som arbeidsgiver. Vi benytter Tidsskriftets og Legeforeningens kanaler, samtidig som vi aktivt leter i eget nettverk.
  3. Når vi mottar søknader og finner kandidater i vår kandidatbase vil vi gjennomføre samtaler med dem. Aktuelle kandidater intervjues, og kompetanse, personlige ønsker og motivasjon kartlegges. Vi jobber for at legene skal finne rett karrierevei og arbeidsplass slik at jobbtilfredsheten blant våre medlemmer øker. Om kandidaten(e) er aktuell(e) for stillingen, vil vi kontakte deres referanser.
  4. Avslutningsvis vil vi levere presentasjoner av kandidater til deg som arbeidsgiver, basert på CV og referanser. Dere kan dermed gjennomføre egne intervjuer med ønskede kandidater før dere tar en beslutning.Om teamet og tjenestene
Våre rekrutteringsrådgivere besitter relevant fagkompetanse og erfaring innen legerekruttering. 
Legejobber jobber for et nasjonalt stillingsmarked og vi ønsker at legene skal finne sin rette karrierevei. På denne måten kan vi være sikre på at kandidatene vi leverer er motiverte for jobben.