Legenes hus
Vil du jobbe med oss?
Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinskvitenskapelig tidsskrift og er legenes medlemsblad. Det utgis av Den norske legeforening og redigeres fritt i henhold til redaktørplakaten.

Tidsskriftet utgis 18 ganger i året på papir, og innholdet publiseres åpent tilgjengelig på tidsskriftet.no.

Tidsskriftet publiserer både vitenskapelige artikler, debattstoff og magasinartikler innen medisin og helse. Alt innhold publiseres på norsk. Tidsskriftforeningen kåret oss til Årets tidsskrift 2018.

Målsetting
  • å være et organ for medisinsk utdanning som stimulerer til faglig vedlikehold og fornyelse for legen som kliniker
  • å stimulere til medisinsk forskning og fagutvikling,
  • å bidra til holdningsdanning hos leger ved å videreutvikle etiske og kulturelle idealer i den medisinske tradisjon
  • å fremme helsepolitisk debatt
  • å være et medlemsblad for Den norske legeforening
(Foto: Legenes hus)
(Foto: Legenes hus)
Vi tilbyr
Legeforeningen
(Foto: Legenes hus)
Spesialiteter
  • Forskjellige stillinger
Arbeidssted
Legenes hus, Kristiania Torv
Akersgata 2
0107 OSLO
Se kart
Midlertidige lokaler ut sommeren 2020
Kirkegata 25
0153 OSLO
Se kart