Stor-Elvdal kommune

Stor-Elvdal kommune

Stor-Elvdal kommune med ca 2450 innbyggere ligger i Østerdalen, midt i mellom Oslo og Trondheim. Legekontoret ligger i kommunesenteret Koppang som har flerbrukshus med kino og idrettshall, skoler, barnehager, kafeer, hotell, forretninger, bank m.m. Rørosbanen går gjennom kommunen, med togforbindelse både til Oslo og Trondheim.
Kommunen har organisert sine tjenester i  fire sektorer: Oppvekst og kultur, Samfunnsutvikling, Institusjonstjenester og Helse, omsorg og velferdstjenester.  Legekontoret er organisert under sistnevnte i Enhet helse  sammen med helsesøstertjenesten, ergoterapi, fysioterapi, rus,- og psykisk helsetjeneste.
Legekontoret har fire legestillinger inkludert turnuslege, samt dyktige og stabile medarbeidere i sykepleiere og bioingeniør.
Tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin for allmennlege som ønsker det. Variert, aktivt, lærende og utviklende arbeidsmiljø. Ultralydapparat tilgjengelig og opplæring kan gis. Kommunale oppgaver som helsestasjonslege, sykehjemslege, veiledningsoppgaver  mm deles mellom legene på kontoret. Kommunen har inngått interkommunalt samarbeide på området miljørettet helsearbeid.  Deltagelse i kommunal legevaktordning med firedelt hjemmevakt. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.
(Foto: foto: Stor-Elvdal.kommune.no)

Leve og bo

Stor-Elvdal er et eldorado for friluftsinteresserte. Her kan du nyte utsikten fra en fjelltopp, finne roen med fiskestanga, jakte småvilt og storvilt, tråkke til på myke stier på terrengsykkelen eller lange ut på ski i fine løyper vinterstid. Her er også inngangsporten til Rondane. Vi kan også lokke med et svært aktivt kulturliv, og idrettsmiljø  med håndball, fotball, ski og motocross som de store. Mye skjer rundt flerbrukshuset Storstua i Koppang sentrum. Her er det både kultursal med kino, og idrettshall. Det er trygge oppvekstvilkår med gode barnehager og skoler, SFO, kulturskoletilbud og fritidsklubb på Koppang. I det gamle skisenteret Tekna like ved sentrum bygges det nytt anlegg med barnevennlige skiheiser og landets første snøtube-park. Koppang har et kompakt og hyggelig sentrumsmiljø med forretninger, hotell, pub og et godt tilbud av kafeer. Våren 2019 starter byggingen av et splitter nytt besøkssenter med bl. a. bibliotek og kunsthall.
(Foto: Stor-Elvdal kommune)
Spesialiteter
  • Allmennmedisin
Arbeidssted
Stor-Elvdal kommune
Storgata 130
2481 STOR-ELVDAL
Se kart
Stor-Elvdal kommunale legekontor
Storgata 103c
2481 Koppang
Se kart