Kristiansand kommune

Jobb i Kristiansand- mulighetenes by!
Kristiansand kommune er en av Sørlandets største arbeidsgivere med 7000 ansatte. Vi jobber hver dag for å gi innbyggerne gode tjenester tilpasset den enkeltes behov. Kristiansand kommune er en IA-virksomhet. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Kommunen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Helse og omsorg i Kristiansand

Alle som bor i Kristiansand skal få nødvendige og tilpassede tjenester når behov oppstår. Helse- og sosialsektoren skal være en fremtidsrettet organisasjon og en attraktiv arbeidsplass med fokus på fag og utviklingsarbeid til beste for byens innbyggere. Sektoren vektlegger forebyggende tiltak for å fremme mestring og livskvalitet. Mer om Helse og omsorg i Kristiansand

Vurderer du fastlegeyrket? Legesentrene er private og leverer allmennlegetjenester i fastlegeordningen etter avtaler med Kristiansand kommune. Se alle legesentrenes nettsteder her

Mulighetenes Kristiansand

Kristiansand har over 91.000 innbyggere og tilbyr gode og varierte arbeidsplasser, et rikt kulturliv og noe av landets flotteste, bynære rekreasjonsmuligheter. Sammen med et godt utbygd kommunalt tjenestespekter, er målsettingen for Kristiansand å bli oppfattet som byen som gir deg muligheter til et rikere hverdagsliv. 
Leve og bo i Kristiansand

Velkommen som jobbsøker i Kristiansand

(Foto: )

Arbeidssted
Hoved arbeidssted
Postboks 417 Lund
4604 KRISTIANSAND S
Se kart