Hjemmelegene
Bli med å forme fremtidens legetjeneste!
Hjemmelegene består av et tverrfaglig kjerneteam med bred erfaring fra offentlig og privat helsevesen, samt næringsliv, i tillegg til i overkant av 20 leger. Sammen ønsker vi å gjeninnføre hjemmebesøket med ny og moderne teknologi. 

En enklere og nærere legetjeneste
Vårt mål er å tilrettelegge for bedre møter mellom lege og pasient. Derfor bygger vi en ny tjeneste for hjemmebesøk.

Enklere for både pasient og lege
I hjemmets trygge rammer har pasient og lege svært gode forutsetninger for legekonsultasjon. Pasienten slipper venterom og reisevei, og legen forstår sykdomsbildet i pasientens eget nærmiljø og kan skreddersy behandlingen. Dette mener vi kommer begge parter til gode.
(Foto: Hjemmelegene)
Jobb med Hjemmelegene
(Foto: Hjemmelegene)
Verdens beste legekontor på hjul
(Foto: Hjemmelegene)
Spesialiteter
  • Allmennmedisin
  • Arbeidsmedisin
Arbeidssted
Hoved arbeidssted
Smed Hagens Veg 11
2080 EIDSVOLL
Se kart