Helse Vest

Helse Fonna

I Helse Fonna får du ein spennande arbeidskvardag med givande oppgåver. I Helse Fonna er vi meir enn 3000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre. Helse Fonna dekker 18 kommunar med rundt 180 000 innbyggjarar. Vi har sjukehus i Odda, Stord, Haugesund og Valen, fire DPS og ti ambulansestasjonar.
(Foto: Helse Vest)
Spesialiteter
 • Anestesiologi
 • Barne- og ungdomspsykiatri
 • Barnesykdommer
 • Blodsykdommer
 • Bryst- og endokrinkirurgi
 • Endokrinologi
 • Fordøyelsessykdommer
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Generell kirurgi
 • Geriatri
 • Hjertesykdommer
 • Immunologi og transfusjonsmedisin
 • Indremedisin
 • Infeksjonssykdommer
 • Karkirurgi
 • Øyesykdommer
 • Øre-nese-halssykdommer
 • Urologi
 • Rus og avhengighetsmedisin
 • Radiologi
 • Psykiatri
 • Patologi
 • Ortopedisk kirurgi
 • Onkologi
 • Nyresykdommer
 • Nukleærmedisin
 • Nevrologi
 • Medisinsk mikrobiologi
 • Medisinsk biokjemi
 • Lungesykdommer
 • Klinisk nevrofysiologi
 • Gastroenterologisk kirurgi
Arbeidssted


5501 HAUGESUND