Forus Helse as

Forus Helse er et privat legesenter med ulike spesialiteter som almennlege, nevrolog, hudlege, kirurg, gastrokirurg, diabetessykepleier, kiropraktor og psykologer. Vi har også samarbeid med bedriftshelsetjeneste og fysioterapeuter. Legesenteret har ordnede forhold, god økonomisk drift, og gode vilkår for den enkelte. Ordinær åpningstid er mandag-fredag kl. 08-16, men vi kan tilby fleksibilitet i forhold til arbeidstid.
Spesialiteter
 • Generell kirurgi
 • Gastroenterologisk kirurgi
 • Allmennmedisin
 • Arbeidsmedisin
 • Nevrologi
 • Akutt og mottaksmedisin
 • Endokrinologi
 • Fordøyelsessykdommer
 • Samfunnsmedisin
 • Barne- og ungdomspsykiatri
 • Barnesykdommer
 • Blodsykdommer
 • Fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Hjertesykdommer
 • Hud- og veneriske sykdommer
 • Geriatri
 • Indremedisin
 • Infeksjonssykdommer
 • Lungesykdommer
 • Nyresykdommer
 • Revmatologi
 • Urologi
 • Øre-nese-halssykdommer
 • Psykiatri
Arbeidssted
Hoved arbeidssted
Luramyrveien 79
4313 Sandnes
Se kart